Uudised / Komisjon hindas ja pidas jätkuvalt tähtsaks uimastitarvitamise vähendamise meetmeid...

Kolmapäeval, 8. aprillil toimus Siseministeeriumis uimastiennetuse valitsuskomisjoni nõupidamine, kus analüüsiti uimastitarvitamise vähendamise poliitika valges raamatus toodud meetmete ja tegevuste tulemusi.

Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Raivo Küüdi sõnul on uimastite pakkumise ning nõudluse vähendamine Siseministeeriumi valitsemisala oluliseks prioriteediks. „Politsei- ja Piirivalveamet on aasta jooksul korraldanud 14 sihtsuunitlusega operatsiooni kõigis prefektuurides, et eelkõige tõkestada üledoose ning kahjusid põhjustavatele narkootikumide levikut. Läbiviidud operatsioonid suunati nii tänavakaubitsejate – diilerite kui ka suurte narkokuritegevuse jõukude ohjeldamiseks," lausus Küüt. „Positiivne on ka asjaolu, et kõik Politsei- ja Piirivalveameti narkotalitused on 100%-liselt mehitatud," lisas asekantsler.

Lisaks on algatatud mitmeid ennetusprojekte, nende hulgas kampaania Tark Vanem, mis annab võimaluse arendada vanematel oskusi lastega sõltuvusainetest rääkimisel. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel jätkatakse ka programmi ''Riskilapsed ja -noored'' raames Incredible Years vanemlusprogrammi pilootprojektiga, mille käigus koolitatakse vene keelt kõnelevaid lapsevanemaid Tallinnas, Narvas ja Tapal.

Küüt rõhutas, et aktiivselt jätkub ka üledoosidest tingitud surmade ennetamine ehk naloksooni programm. 2014. aastal viidi läbi 131 koolitust, milles oli kokku 733 osalejat.

"Koostöös Justiitsministeeriumiga laieneb tegevus vanglatesse ning naloksooni kasutamise koolitusi hakatakse korraldama ka vanglast vabanevatele isikutele. Plaanis on osta kuni 1200 ravimikomplekti, sellest hinnanguliselt 200 vanglatele,'' sõnas asekantsler ja lisas, et on ülimalt oluline jätkata narkosõltlaste ravi ka vangistuses.

Küüdi sõnul plaanitakse lähiaastatel muuta nii ennetus kui ka uimastiprobleemidega inimeste ravi, taastusabi ja taasühiskonnastamine süsteemsemaks ja seeläbi kvaliteetsemaks. „Selle eesmärgi realiseerimiseks viiakse läbi mitmed analüüsid, korrastatakse seadusi ning antakse täiendõpet ametnikele ja spetsialistidele,'' ütles Raivo Küüt.

Lõpetuseks rõhutas Raivo Küüt, et uimastitarvitamise vähendamine on valitsusalade ülene tegevus ja vaid koostöös läbimõeldult ühtse eesmärgi suunas liikumine annab efektiivseid tulemusi. Koostegutsemise tugevdamiseks moodustati 2012. aasta aprillis siseministri juhitava Vabariigi Valitsuse uimastiennetuse komisjoni, mille eesmärk on kõige kõrgemal riiklikul tasemel strateegiliselt koordineerida nii ennetust kui ka narkoainete pakkumise vähendamist ning siduda ühise eesmärgi nimel tervikuks kõigi asjaomaste jõud. Komisjon kohtub neljal korral aastas, kus arutatakse hetkel päevakorras olevate narkovaldkonna teemade üle.

Uimastiennetuse valitsuskomisjoni tellimusel valmis 2014. aasta alguses narkootikumide tarvitamise vähendamise poliitika ehk valge raamat. See dokument on aluseks tegevussuundadele narkootikumide kättesaadavuse piiramisel, tarvitamise vältimisel ja sõltlaste ravimisel.

Valge raamat valmis mitme valdkonna ekspertide ja teiste huvitatud osapoolte koostöös ja põhjalike konsultatsioonide tulemusel ning võtab kokku uimastiennetuse valitsuskomisjoni poliitikasoovitused, millega tuleks rahvastiku tervise arengukava ja teiste asjaomaste valdkondlike arengukavade rakendusplaanides arvestada.