Valdkonnad / Narkomaania

Narkomaania

  • 21. Jaanuar 2019

Uimastid on kõik sellised ained, mis mõjutavad inimese enesetunnet, ümbritseva maailma tajumist ja käitumist.

Tavaliselt kutsutakse narkootikumideks aineid, mida inimesed kasutavad joobe või naudingu saamiseks, aga mis on seadusega keelatud ja tervisele ohtlikud. Joobe või naudingu saamiseks kasutatavaid seadusega keelustamata aineid nimetatakse harilikult uimastiteks. Mõistet uimastid kasutatakse ühtlasi ka keelustamata ja keelatud ainete koondnimetusena.

Uimasti proovimise oht seisneb selles, et algul uudishimust või teistega koosolemise vajadusest saadud kogemus võib konkreetse noore jaoks pakkuda asendamatu võimaluse tunda end hästi – väärtuslikuna, hinnatuna, teistega kokkukuuluvana (stimulandid) ja/või tajuda otsest senikogematut naudingut (opioidid) või ka tajuda elu ning ennast selles elus huvitava, vaheldusrikka ja inspireerivana (kanep). Kuid kord saadud kogemus võib saada aluseks harjumusele ja hiljem vajadusele, mis märkamatult muutub möödapääsmatuks ning võitmatuks.

Uimastitega katsetamisel ja nende proovimisel suureneb võimalus inimese riskeerivaks käitumiseks, mis võib endaga kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Uimastite tarvitamine võib kergesti muutuda kuritarvitamiseks ja mõjutada noore inimese sotsiaalset elu ning tema füüsilist ja vaimset tervist. Kasvueas noorukid on uimastite poolt eriti haavatavad, kuna nende keha ja isiksus on veel arenemisjärgus. Mitmed terviseprobleemid võivad väljenduda alles aastaid pärast uimastite regulaarset tarvitamist.

Kõik narkootikumid tekitavad sõltuvust ehk soovi saada uimastit üha uuesti. Sõltuvus võib olla kas vaimne või füüsiline. Vaimne sõltuvus tähendab, et peale narkootikumi mõju kadumist tekib inimesel varem või hiljem vastupandamatu tung võtta seda uuesti. Ilma uimastita ei suudeta ennast enam mõnusalt tunda. Füüsiline sõltuvus tähendab, et inimese keha on narkootikumide kasutamisega harjunud ja vajab neid pidevalt. Kui sellisel inimesel jääb mingil põhjusel tavapärane kogus narkootikumi saamata, jääb ta justkui haigeks: tekivad võõrutusnähud.

Viimastel aastatel on Eestis uimastitarvitamine järsult kasvanud ennekõike laste ja noorte seas. Opioidide, amfetamiini ja teiste narkootikumide, aga ka keelustamata uimastite tarvitamise tagajärjeks pole ainult nende ainete tarbimise käigus isikule tekitatud tervislikud ja sotsiaalsed kahjud, vaid ka kasvav kriminaalsuse tase ning nakkushaiguste, sh HI-viiruse levik ühiskonnas, mis on otseses seoses narkomaaniaprobleemiga.

Tervise Arengu Instituudi narkootikumidealane info on koondatud veebilehele narko.ee.

Veebilehelt narko.ee saad:

  • lugeda põhjalikult erinevate narkootikumide ja nende mõju kohta
  • nõu, mida teha, kui lähedasel või lapsel on sõltuvus
  • vaadata videoid
  • leida kasulikke veebilinke narkootikumide kohta

MÄRKSÕNAD: narkootikumid narkomaania uimastid