Otsi

Otsi sõna e-sigaret Kokku: 51 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused

  Kategooria: Uudised

  ... õhnaained e-sigarettide vedelikes ning tubakatoodete kaugmüük. Tubakatoodete nähtavuse ja kättesaadavuse piiramise eesmärk on ennetada alaealiste suitsetamisega alustamist ning toetada neid, kes soov ... 01 Juuli 2019
 2. Head lapsed, need kasvavad suitsuta

  Kategooria: Blogi

  Kuigi viimase paarikümne aasta jooksul on tubakatarbimine noorte seas jõudsalt vähenenud, alustatakse järjest sagedamini just e-sigarettidega. Seetõttu on juulist jõustuvad tubakaseaduse piirangud, mi ... 27 Juuni 2019
 3. Hoia tervist tööl: tubakavaba töökoha kujundamine

  Kategooria: Töökohal

  ... sete toodete (e-sigarettide ja heat-not-burn toodete) osas) „Suitsunurgale“ peab olema alternatiiv – tubakavaba puhkenurk, kus on näiteks veeautomaat ja erinevad tegevusvõimalused. Olge ise eeskujuk ... 29 Aprill 2019
 4. Tervisekäitumise uuring: pooled eestimaalased hindavad oma tervist heaks

  Kategooria: Uudised

  ...  kes puutuvad tubakasuitsuga kokku tööl, kodus või avalikus ruumis. „Suitsetamise vähenemise taustal ei ole märgatavalt suurenenud teiste tubakatoodete, nagu e-sigaretid ja huuletubakas, kasutajate hu ... 01 Aprill 2019
 5. E-sigareti turundus püüab sõltuvust levitada ...

  Kategooria: Blogi

  E-sigaret on elektrooniline vahend, mida kasutatakse nikotiini manustamiseks või ka nikotiinita e-vedeliku aurustamiseks ja sissehingamiseks. Põhilised e-sigareti kasutajad on noored mehed alla 25 eluaasta. ... 30 Mai 2018
 6. Uuring: tubakapoliitikast tulenevad piirangud on aidanud vähendada ka passiivset suitsetamist

  Kategooria: Uudised

  ... õige enam vesipiipu (13%) ja e-sigarette (11%), samas on nende tarbimissagedus väike. Eesti elanikud on altid uusi ja alternatiivseid tubakatooteid proovima – Eurobaromeetri andmeil oli 2017. aasta sei ... 29 Märts 2018
 7. Aprillist võib müüa vaid aktsiisimärgiga e-sigarettide vedelikke ...

  Kategooria: Uudised

  ... budes võib e-vedelikku kaasas olla kuni 20 milliliitrit, tubaka tahket aseainet kuni 120 grammi ja muud alternatiivset tubakatoodet kuni 20 grammi. Alates esimesest aprillist peab kõigil e-sigarettide vedelikel  ... 29 Märts 2018
 8. Loobu suitsust: kõige raskemad on esimesed kolm päeva, edasi läheb kergemaks

  Kategooria: Blogi

  ... i on see „tänu” e-sigarettide levikule. Igapäevasuitsetajatest on kõige suurem osakaal meestel vanuses 45-64 eluaastat. Aastal 2004 oli suitsetajaid kogu Eesti rahvastikust 30%. Rahvusvaheline Terviseorga ... 15 Märts 2018
 9. President kuulutas välja alkoholi ja tubaka müüki puudutavad seadusemuudatused

  Kategooria: Uudised

  ... amärkide esitlemise keeld, samuti tulevad senisest rangemad piirangud e-sigareti kasutusele ja müügile. Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muudatuse jõustumisega tuleb kaupluses paigutada alkohoolsed joogid ... 02 Jaanuar 2018
 10. Alternatiivsed tubakatooted

  Kategooria: Töökohal

  ... sul lisandunud rohkesti uusi võimalusi: suitsuvabad tubakatooted (näiteks huuletubakas või närimistubakas), tubakatoodetega sarnaselt kasutatavad tooted (näiteks e-sigaret), tubakatooteid imiteerivad tooted ... 20 Aprill 2017
 11. Suitsuprii Klassi programmi lõpetas suitsupriina 85 protsenti alustanutest

  Kategooria: Uudised

  ... baks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarvitada ka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti. Programm on suunatud 4.–9. klassidele. Eestis viidi ennetusprogrammi läbi 15. korda. Pr ... 04 Aprill 2017
 12. Märgatav osa Eesti 15-16-aastastest õpilastest usub, et uimasteid on kerge kätte saada

  Kategooria: Blogi

  ... mine, näiteks vesipiip, e-sigaretid ja mokatubakas (snus). Selgus, et ligi pooled õpilastest olid vähemalt kord elu jooksul tarvitanud vesipiipu ja e-sigarette, mokatubaka tarvitajaid oli vähem (21%).  ... 09 Jaanuar 2017
 13. Valitsus kiitis heaks täiendavad tubakatoodete piirangud

  Kategooria: Uudised

  ...  puhtuse nõuded. Lisaks keelustatakse e-sigarettides tubakast erinevad maitsed. Seaduseelnõu järgi kehtestatakse lisaks piiriülesele kaugmüügile ka tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete riigisise ... 15 Detsember 2016
 14. Valitsus otsustas liikuda edasi alkoholi- ja tubakapoliitika karmistamisega

  Kategooria: Uudised

  ... e piiranguid ka e-sigareti tarvitamisele.  ... 02 Detsember 2016
 15. Rahandusministeerium teeb ettepaneku ühtlustada tubaka ja alternatiivsete tubakatoodete aktsiisimäärad

  Kategooria: Uudised

  ... ates 2018. aastast tubaka ning alternatiivsete tubakatoodete (sh e-sigarettide) aktsiisimäärad. Eelnõu peamised ettepanekud seonduvad alternatiivsete tubakatoodete aktsiisimäära ühtlustamisega tavali ... 02 November 2016
 16. Tervise arengu instituut juhib tähelepanu huuletubaka, vesipiibu ja e-sigareti tarvitamise ohtudele ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise arengu instituut alustas teavitust, millega tuletab meelde, et e-sigaret, huuletubakas ja vesipiip ei ole suitsetamise ohutum alternatiiv ega aita suitsetamisest loobuda. Tervise arengu instituudi ... 25 Oktoober 2016
 17. Suitsuprii Klass 2016/2017 osalejad

  Kategooria: Konkurss

  ... isele ei tohi tarvitada ka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti. Programm on suunatud 4.–9. klassidele. Eestis viidi ennetusprogrammi läbi 15. korda. Programm sai alguse 1989 ... 12 Oktoober 2016
 18. Suitsuprii Klassi ennetusprogrammis alustab 840 klassi

  Kategooria: Uudised

  ... ubakavabaks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suitsuvabasid tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti,“ selgitas Saapar. Programmi kuulub ka vaheülesande lahendamine. See ei ole kohus ... 12 Oktoober 2016
 19. Tubakatoodete väljapaneku piiramine sai valitsuskabineti heakskiidu

  Kategooria: Uudised

  ... ning kohelda seaduses kõiki tubakatooteid võrdselt – olgu tegu sigareti, e-sigareti või millegi kolmandaga.“ Müügikohtades tubakatoodete väljapaneku ja kaubamärkide esitlemise piiramisega soovib riik ennetada  ... 26 Mai 2016
 20. Seadusemuudatus toob sigaretipakile pildid tegelikkusest

  Kategooria: Blogi

  ... ldada. Sätestati e-sigareti ja suitsetamistubaka müügikogused Nikotiini sisaldava ühekordse elektroonilise sigareti ja ühekordse täitekapsli maht ei tohi olla suurem kui 2 ml, täitevedeliku pakendi maht ... 19 Mai 2016