Otsi

Otsi sõna e-sigaret Kokku: 51 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Hoia tervist tööl: tubakavaba töökoha kujundamine

  Kategooria: Töökohal

  ... sete toodete (e-sigarettide ja heat-not-burn toodete) osas) „Suitsunurgale“ peab olema alternatiiv – tubakavaba puhkenurk, kus on näiteks veeautomaat ja erinevad tegevusvõimalused. Olge ise eeskujuk ... 29 Aprill 2019
 2. Tervisekäitumise uuring: pooled eestimaalased hindavad oma tervist heaks

  Kategooria: Uudised

  ...  kes puutuvad tubakasuitsuga kokku tööl, kodus või avalikus ruumis. „Suitsetamise vähenemise taustal ei ole märgatavalt suurenenud teiste tubakatoodete, nagu e-sigaretid ja huuletubakas, kasutajate hu ... 01 Aprill 2019
 3. E-sigareti turundus püüab sõltuvust levitada ...

  Kategooria: Blogi

  E-sigaret on elektrooniline vahend, mida kasutatakse nikotiini manustamiseks või ka nikotiinita e-vedeliku aurustamiseks ja sissehingamiseks. Põhilised e-sigareti kasutajad on noored mehed alla 25 eluaasta. ... 30 Mai 2018
 4. Uuring: tubakapoliitikast tulenevad piirangud on aidanud vähendada ka passiivset suitsetamist

  Kategooria: Uudised

  ... õige enam vesipiipu (13%) ja e-sigarette (11%), samas on nende tarbimissagedus väike. Eesti elanikud on altid uusi ja alternatiivseid tubakatooteid proovima – Eurobaromeetri andmeil oli 2017. aasta sei ... 29 Märts 2018
 5. Aprillist võib müüa vaid aktsiisimärgiga e-sigarettide vedelikke ...

  Kategooria: Uudised

  ... budes võib e-vedelikku kaasas olla kuni 20 milliliitrit, tubaka tahket aseainet kuni 120 grammi ja muud alternatiivset tubakatoodet kuni 20 grammi. Alates esimesest aprillist peab kõigil e-sigarettide vedelikel  ... 29 Märts 2018
 6. Loobu suitsust: kõige raskemad on esimesed kolm päeva, edasi läheb kergemaks

  Kategooria: Blogi

  ... i on see „tänu” e-sigarettide levikule. Igapäevasuitsetajatest on kõige suurem osakaal meestel vanuses 45-64 eluaastat. Aastal 2004 oli suitsetajaid kogu Eesti rahvastikust 30%. Rahvusvaheline Terviseorga ... 15 Märts 2018
 7. President kuulutas välja alkoholi ja tubaka müüki puudutavad seadusemuudatused

  Kategooria: Uudised

  ... amärkide esitlemise keeld, samuti tulevad senisest rangemad piirangud e-sigareti kasutusele ja müügile. Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muudatuse jõustumisega tuleb kaupluses paigutada alkohoolsed joogid ... 02 Jaanuar 2018
 8. Alternatiivsed tubakatooted

  Kategooria: Töökohal

  ... sul lisandunud rohkesti uusi võimalusi: suitsuvabad tubakatooted (näiteks huuletubakas või närimistubakas), tubakatoodetega sarnaselt kasutatavad tooted (näiteks e-sigaret), tubakatooteid imiteerivad tooted ... 20 Aprill 2017
 9. Suitsuprii Klassi programmi lõpetas suitsupriina 85 protsenti alustanutest

  Kategooria: Uudised

  ... baks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarvitada ka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti. Programm on suunatud 4.–9. klassidele. Eestis viidi ennetusprogrammi läbi 15. korda. Pr ... 04 Aprill 2017
 10. Märgatav osa Eesti 15-16-aastastest õpilastest usub, et uimasteid on kerge kätte saada

  Kategooria: Blogi

  ... mine, näiteks vesipiip, e-sigaretid ja mokatubakas (snus). Selgus, et ligi pooled õpilastest olid vähemalt kord elu jooksul tarvitanud vesipiipu ja e-sigarette, mokatubaka tarvitajaid oli vähem (21%).  ... 09 Jaanuar 2017
 11. Valitsus kiitis heaks täiendavad tubakatoodete piirangud

  Kategooria: Uudised

  ...  puhtuse nõuded. Lisaks keelustatakse e-sigarettides tubakast erinevad maitsed. Seaduseelnõu järgi kehtestatakse lisaks piiriülesele kaugmüügile ka tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete riigisise ... 15 Detsember 2016
 12. Valitsus otsustas liikuda edasi alkoholi- ja tubakapoliitika karmistamisega

  Kategooria: Uudised

  ... e piiranguid ka e-sigareti tarvitamisele.  ... 02 Detsember 2016
 13. Rahandusministeerium teeb ettepaneku ühtlustada tubaka ja alternatiivsete tubakatoodete aktsiisimäärad

  Kategooria: Uudised

  ... ates 2018. aastast tubaka ning alternatiivsete tubakatoodete (sh e-sigarettide) aktsiisimäärad. Eelnõu peamised ettepanekud seonduvad alternatiivsete tubakatoodete aktsiisimäära ühtlustamisega tavali ... 02 November 2016
 14. Tervise arengu instituut juhib tähelepanu huuletubaka, vesipiibu ja e-sigareti tarvitamise ohtudele ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise arengu instituut alustas teavitust, millega tuletab meelde, et e-sigaret, huuletubakas ja vesipiip ei ole suitsetamise ohutum alternatiiv ega aita suitsetamisest loobuda. Tervise arengu instituudi ... 25 Oktoober 2016
 15. Suitsuprii Klass 2016/2017 osalejad

  Kategooria: Konkurss

  ... isele ei tohi tarvitada ka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti. Programm on suunatud 4.–9. klassidele. Eestis viidi ennetusprogrammi läbi 15. korda. Programm sai alguse 1989 ... 12 Oktoober 2016
 16. Suitsuprii Klassi ennetusprogrammis alustab 840 klassi

  Kategooria: Uudised

  ... ubakavabaks. Lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suitsuvabasid tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti,“ selgitas Saapar. Programmi kuulub ka vaheülesande lahendamine. See ei ole kohus ... 12 Oktoober 2016
 17. Tubakatoodete väljapaneku piiramine sai valitsuskabineti heakskiidu

  Kategooria: Uudised

  ... ning kohelda seaduses kõiki tubakatooteid võrdselt – olgu tegu sigareti, e-sigareti või millegi kolmandaga.“ Müügikohtades tubakatoodete väljapaneku ja kaubamärkide esitlemise piiramisega soovib riik ennetada  ... 26 Mai 2016
 18. Seadusemuudatus toob sigaretipakile pildid tegelikkusest

  Kategooria: Blogi

  ... ldada. Sätestati e-sigareti ja suitsetamistubaka müügikogused Nikotiini sisaldava ühekordse elektroonilise sigareti ja ühekordse täitekapsli maht ei tohi olla suurem kui 2 ml, täitevedeliku pakendi maht ... 19 Mai 2016
 19. Kümme soovitust teel tubakavabaks

  Kategooria: Blogi

  ... sõltuvusse. E-sigarettide mõju vajab veel teaduslikke uuringuid, kuid juba on erinevate maade teadlased sedastanud, et e-sigareti kasutajate poolt väljahingatud aurupilv ei ole pelgalt veeaur, vaid see sis ... 09 Mai 2016
 20. Hoia tervist tööl: tubakavaba töökoha kujundamine

  Kategooria: Töökohal

  ... r ei kajasta aga tõenäoliselt kokkupuudet e-sigareti aurudega, kuna selle ohtlikkust nii aktiivsel kui ka passiivsel suitsetamisel teadvustatakse vähem. Tervisele ohutut passiivse suitsetamise aega pole ... 02 Mai 2016