Search_title

Search Keyword kool Totalresultsfound

Search_result

 1. Sotsiaaltöö uudiseid saab lugeda värskest uudiskirjast

  Search category: Uudised

  ...  sündinud laps, kelle vanem soovib anda nõusoleku lapsendamiseks. Sotsiaalvaldkonna aastakonverents „Muutuste tuules: tööheaolu kompass“ leiab aset 19. novembril Tallinna ülikoolis. Sotsiaalministeerium ... 10 Aprill 2024
 2. Miks investeerida suhtesse lastega?

  Search category: Uudised

  ...  haridussüsteemi. Samal ajal saab toetava kontaktiga panustada igaüks. Suhtekontost, vanemlusest ja koostööst koolipsühholoogidega räägib Stories for Impact vaimse tervise „Mis mõttes?“ taskuhääling ... 22 Märts 2024
 3. Alustati uuringuga, mis aitab saada ülevaate Eesti kooliealiste laste vaimse tervise olukorrast

  Search category: Uudised

  Uuringu eesmärk on töötada välja metoodika ja luua alus Eesti laste vaimse tervise edaspidiseks seireks. Laste vaimse tervise uuring (LVTU) aitab saada ülevaate Eesti kooliealiste laste vaimse tervise ... 21 Märts 2024
 4. Sotsiaaltöö märtsikuu uudiskiri kutsub tähistama rahvusvahelist sotsiaaltöö päeva

  Search category: Uudised

  ...  ülikooli sotsiaalkaitse suund kutsub õppima uuendatud õppekavadele 28. märtsil Viljandis ja veebis toimub konverents Seksuaalsus ja lähedusvajadus elukaare teises pooles 10.–11. aprillini Tartu ... 13 Märts 2024
 5. Noorte kasvav kehakaal tekitab kasvavat muret, ligi kolmandik on liigse kehakaaluga

  Search category: Uudised

  ...  2022. aastal ellu viidud uuringu kohaselt on esimese, neljanda ja seitsmenda klassi õpilastest 31% liigse kehakaaluga. Seejuures näitas uuring jätkuvalt muret tekitavat suundumust, et esimestel kooliaastate ... 04 Märts 2024
 6. „SPIN-programm“ ja „Hooliv klass“ – hindamise läbinud ennetustegevused

  Search category: Uudised

  ... klassikeskkond turvalisemaks, arvestavamaks ja hoolivamaks. Sihtrühm on 6.–7. klassi õpilased ja tegevust viivad ellu klassijuhataja ja tugimeeskonna liikmed, kvalifitseeritud noortekoolitajad ja nõustajad.  ... 01 Märts 2024
 7. Ajakiri Sotsiaaltöö arutleb oluliste erialaste põhimõtete üle

  Search category: Uudised

  ...  edendada igaühe õigust otsustada oma eluga seotud küsimuste üle. Tallinna ülikooli sotsiaaltöö lektor Reeli Sirotkina analüüsib rollide tähendust sotsiaaltöös ning vastakate ootustega ja mit ... 28 Veebruar 2024
 8. Kohalike omavalitsuste tervisedendajate kontaktid

  Search category: Paikkonnas

  ... e Haljala vald - tervisedenduse ülesandeid täidab lastekaitse spetsialist Viru-Nigula vald - tervisedenduse ülesandeid täidab Aseri kooli sotsiaalpedagoog Kadrina vald - tervisedenduse ülesand ... 27 Veebruar 2024
 9. Dementsuse koolitusprogramm pakub hoolekandeasutustele olulist tuge

  Search category: Uudised

  ... aastast korraldab Tervise Arengu Instituut Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” meetme raames hoolekandeasutuste sisekoolitajate dementsuseteemalist arenguprogrammi, ... 26 Veebruar 2024
 10. Rahvas valis läinud aasta mõjukaimaks ennetusteoks TAI turvalisema ööelu projekti

  Search category: Uudised

  ... s rahvahääletusel kõige enam hääli. Esikolmikusse mahtusid veel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli projekt „Aita päästa elu!“ ja Perepesad. „Kuigi illegaalsete uimastite tarvitamine on varjatud nähtu ... 23 Veebruar 2024
 11. Veebruari Sotsiaaltöö uudiskirjas on palju uudiseid

  Search category: Uudised

  Ajakirja Sotsiaaltöö veebruari uudiskirjas saab lugeda värskeid artikleid ja valdkonna uudiseid. Noppeid uudiskirjast: Sotsiaalvaldkonna töötajate ja valdkonda panustajate pidulik tunnustusüritus ... 15 Veebruar 2024
 12. Vaid iga kümnes 15-aastane tüdruk liigub piisavalt

  Search category: Uudised

  ... aeroobset tegevust. Tervise Arengu Instituudi (TAI) 2022. aastal 11–15-aastaste kooliõpilaste seas ellu viidud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust (HBSC) selgus aga, et piisavalt liigub vaid ... 13 Veebruar 2024
 13. Kuidas tunnevad meie 15-aastased õpilased end koolis?

  Search category: Uudised

  Eesti õpilased hindavad oma üldist eluga rahulolu kõrgemalt kui OECD riikide keskmine. Nii hästi ei lähe meil koolist saadava rahulolu näitajatega. Hiljuti avaldatud PISA 2022 suurepäraste tulemuste ... 13 Veebruar 2024
 14. Lasteaial on laste liikumisaktiivsuse suurendamisel oluline roll

  Search category: Uudised

  ...  Igapäevane piisav liikumine toetab lapse vaimset, sotsiaalset, füüsilist ja emotsionaalset tervist. Koolieelses eas lapsed peaksid liikuma iga päev vähemalt kolm tundi, sellest vähemalt 60 ... 13 Veebruar 2024
 15. VEPA metoodikat kasutavad õpetajad näevad laste käitumises positiivseid muutusi

  Search category: Uudised

  VEPA metoodika on tulemuslik ennetustegevus, mida on Eesti koolides kasutatud alates 2014/2015 õppeaastast. Tervise Arengu Instituut (TAI) hindab regulaarselt VEPA kasutamisel saavutatud tulemusi ja ... 13 Veebruar 2024
 16. Osale konverentsil „Küberkiusamise peatamine on meie kõigi asi“

  Search category: Uudised

  7. märtsil 2024 korraldab SA Kiusamisvaba Kool küberkiusamise konverentsi „Küberkiusamise peatamine on meie kõigi asi“. Konverents toimub Telia peamajas (Mustamäe tee 3, Tallinn). Osaleda on võimalik ... 02 Veebruar 2024
 17. Kuidas läheneda elanike heaolule valdkondade üleselt?

  Search category: Uudised

  ... erinevatel koolitustel, arengupäevadel ja arutelukoosolekutel. „TAI-le on toimunud koostöö olnud äärmiselt väärtuslikuks sisendiks kohalikul tasandil ennetustööks vajalike tegevuste toetamise ... 29 Jaanuar 2024
 18. Selgunud on esimesed „Tervist edendav töökoht“ märgise saajad

  Search category: Uudised

  ... taotlejatel on olnud võimalus osaleda erinevatel tervisedenduse korraldust toetavatel koolitustel ning järgmiseks etapiks on tööandjatele seatud eesmärk koostada oma asutuse tervisedenduse tegevuskava ... 29 Jaanuar 2024
 19. Töö sõltuvushäirete keskuses tähendab kuulamist, mõistmist ja motiveerimist

  Search category: Blogi

  ... Aastast 2018 olen Tartu ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliinikus sotsiaaltöötaja, kus suur osa minu tööst on sõltuvushäirega patsientide toetamine nende raviteekonnal. Ka varasemad töö- ja eraelukogemused ... 22 Jaanuar 2024
 20. Inimese tervikkäsitlus: taastumise põhimõtted ja CARe metoodika

  Search category: Uudised

  ... tõenduspõhistel käsitlustel. Katrin Tsuiman toob ajakirjas Sotsiaaltöö uusi vaatenurki CARe põhimõtete praktikas rakendamisele ja vahendab koolitusel osalenud sotsiaaltöötajate kogemusi. Loe artiklit ... 22 Jaanuar 2024