Search_title

Search Keyword kool Totalresultsfound

Search_result

 1. Mis imereegel on taldrikureegel ja kus ning millal seda kasutada?

  Search category: Blogi

  ... e lisaks saab köögiviljadest maitsva roa ka vokkides või ahjus küpsetades. Vahel võib kasutada ka köögiviljakonserve. Toitlustusasutuses (sh näiteks koolis), seda eriti kohas, kus on võimalik sal ... 07 Detsember 2023
 2. Kuula põnevaid taskuhäälinguid vaimse tervise teemal

  Search category: Uudised

  ... ravimeid puudutavatest uskumusest ja selle mõjust ravi tulemuslikkusele ning paljust muust. Vestlevad afektiivpsühholoog ja Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi kaasprofessor Andero Uusberg ning ... 04 Detsember 2023
 3. Igasugune ennetustöö ei ole tulemuslik – ennetuse teadusnõukogu aitab luua selgust

  Search category: Uudised

  ... tõendatud mõõdukalt. Koolitus „Selge pilt...?!“ Gümnaasiumi ja kutsehariduskoolide noortele suunatud koolitusele „Selge pilt...?!“ määrati arendusjärgus tegevuse staatus ehk seda veel tõendatuse ... 04 Detsember 2023
 4. Tervisedenduse konverentsi salvestusi saab nüüd järele vaadata

  Search category: Uudised

  ...  Ülikoolist, keskendus oma ettekandes sellele, kuidas on muutunud uimastite ja sõltuvuste käsitlus viimase 10 aasta jooksul. Konverentsil toodi osalejateni värskemad teadmised Eesti uimastitarvitamis ... 30 November 2023
 5. Kui terve (või haige) on eesti mees?

  Search category: Blogi

  ... i iga 7. tööealine mees. Terviseseisund on mõjutanud ka igapäevategevusi – haiguse tõttu puudus töölt või koolist aasta jooksul enam kui kahe nädalat iga kaheksas mees. Ligikaudu sama palju oli  ... 29 November 2023
 6. Pärnus ja Tallinnas algavad CARe metoodika rakendaja koolitused

  Search category: Uudised

  CARe rakendaja koolitusele on oodatud  sotsiaal-, tervise-, rehabilitatsiooni- ja haridusvaldkonna teenuseosutajatest praktikud ja ka kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialistid, kes töötavad ... 21 November 2023
 7. TAI on aasta tervisesõber 2023

  Search category: Uudised

  ... Instituut on kaasajastanud vanemaid väljaandeid ja loonud mitmeid uusi nagu näiteks  „E-sigarettide tarvitamise pidurdamine ja ennetamine koolis“, „Laste ja noorte vaimse tervise ja riskikäitumisega ... 20 November 2023
 8. Kohalike omavalitsuste tervise- ja heaoluprofiili koostamise kogemused

  Search category: Blogi

  ... lisaks on ka teisi takistusi, mida tuleb täiendavalt uurida. Tallinna tervishoiu kõrgkool ja tervise arengu instituut (TAI) korraldasid kvalitatiivse rakendusuuringu, mille laiem eesmärk oli välja ... 14 November 2023
 9. Tark Vanem: täida suhtekontot lapsega iga päev!

  Search category: Uudised

  ... armastust, hoolivust ja tuge,“ selgitas fookuse valikut TAI perede ja vanemahariduse valdkonna juht ning lapsevanemate koolitaja Ly Kasvandik. Suhtekonto saldot vähendavad väljamaksed on näiteks arvustamine ... 13 November 2023
 10. Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni valdkonnaülene rakendamine

  Search category: Blogi

  ...  hulgas tekitada ühine arusaam RFK-st ja oskus klassifikatsiooni kasutada. Aastail 2021–2023 toimus sotsiaalkindlustusameti eestvedamisel 32 RFK täienduskoolitust, kus sai teadmisi 672 spetsialisti. Täienduskoolitus ... 13 November 2023
 11. Tüdrukute hinnangud peresuhetele on halvenenud

  Search category: Uudised

  ... ning üheskoos veedetud aeg aitavad ennetada riskikäitumist ja terviseprobleeme. Paraku näitavad värsked Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu tulemused, et noorte suhted oma vanematega on halvenenud, ... 03 November 2023
 12. Vähem alkoholi, rohkem nikotiini – kooliõpilaste riskikäitumine paraneb, aga on ka probleemkohti

  Search category: Blogi

  ...  lükates edasi ühe aine tarvitamist, on võimalik ennetada teiste uimastite tarvitamist. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmed näitavad, et paljude uimastite tarvitamine on noorte hulg ... 03 November 2023
 13. Laste ja noorte surmaga lõppenud vigastused on tõusuteel

  Search category: Blogi

  ... ja toetava koolikeskkonna loomine, uimastite tarvitamist mittesoosivad hoiakud ja seadused ning tugiteenuste õigeaegne kättesaadavus. Valdkondadeülese lähenemise kaudu on võimalik tabada mitu kärbes ... 02 November 2023
 14. Ülekaalulisi noori on kolm korda rohkem kui kahe aastakümne eest

  Search category: Blogi

  ... Eesti noorte harjumusi. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu 2022. aasta andmed näitavad, et viiendik õpilastest on ülekaalulised ning viimase kahekümne aastaga on ülemäärase kehakaaluga ... 01 November 2023
 15. Annika Veimer: terved inimesed on meie kollektiivne tervisevaru

  Search category: Blogi

  ... kus tervisliku valiku tegemine oleks lihtne, isegi automaatne. See võib tähendada täisväärtusliku toidu pakkumist koolides, uimastite kättesaadavuse vähendamist, liikumisharjumuse välja kujunemis ... 01 November 2023
 16. Tugev mees arsti juures ei käi

  Search category: Blogi

  „Mees peab olema tugev ega tohi tühja hädaldada,“ räägiti mulle juba lasteaias. Kui nõrkust või muresid välja näitad, oled nannipunn! „Mees ei nuta,“ lisati juurde lasteaias ja koolis, kui silma ... 01 November 2023
 17. Meeste tervise toetamisest töökeskkonna kaudu

  Search category: Blogi

  ... vaated 2022. Terviseinfo.ee, 2022 Eesti 40-49-aastaste meeste tervis: pilootprojekt „Pikema Sõpruse Päev“. Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikooli Kliinikum, Tervisekassa 2022 2022. aasta tööke ... 31 Oktoober 2023
 18. VEPA metoodikal täitus Eestis üheksa aastat

  Search category: Uudised

  27. oktoobrit saab pidada VEPA metoodika üheksandaks sünnipäevaks Eestis, sest just sel kuupäeval 2014. aastal alustas esimene lend VEPA koolitusel osalenud õpetajaid metoodika kasutamist koolides. ... 27 Oktoober 2023
 19. Kuidas toetab e-tervis arsti ja patsienti?

  Search category: Blogi

  ... Heidi Ait, kelle sõnul on lahendus praeguseks kasutusel kümnes perearstikeskuses, mis koondavad üle kahekümne nimistu. Paralleelselt koolitatakse välja uusi keskuseid, mida järk-järgult Eelvisiidiga ... 26 Oktoober 2023
 20. 27. oktoobril toimub TAI teadusseminar „Terve elu algus“

  Search category: Uudised

  Teadusseminaril toovad TAI teadurid ja eksperdid kuulajateni värskeid tulemusi teadus- ja arendustöödest ning analüüsidest. Seminar keskendub eeskätt laste ja noorte tervisele ning seda mõjutavatele ... 26 Oktoober 2023