Search_title

Search Keyword laps Totalresultsfound

Search_result

 1. Ilmus uuringu analüüs koduvigastuste peamiste põhjuste kohta

  Search category: Uudised

  ... u aastas. Analüüsides koduvigastuste esinemist 100 inimese kohta vanuserühmade järgi selgus, et enim vigastusjuhte registreeriti 1–4-aastaste laste hulgas, keskmiselt 11 juhtu 100 1–4-aastase lapse koht ... 24 Jaanuar 2023
 2. Taas valitakse sotsiaalvaldkonna parimaid

  Search category: Uudised

  ... tunnustamise konkursil on 13 sotsiaalvaldkonna eri kategooriat, kuhu saavad kandidaate esitada kõik soovijad. Esimest korda saab kandidaate esitada aasta lapsehoidja, aasta kohaliku omavalitsuse ja aasta ... 16 Jaanuar 2023
 3. Töö inimestega muudab meid inimestena

  Search category: Blogi

  ... n, et kõikjal on ainult kurjategijad, pedofiilid ja vägistajad ning ma ei julge oma lapsi üksi õue mängima lasta. Olen kodus sageli vihane, norin töö juures tüli ja leian, et enamik inimesi, kell ... 09 Jaanuar 2023
 4. Lapse abivajaduse eelhindamise arendus STAR-is

  Search category: Blogi

  Märgata tuleb iga abivajavat last ja lastekaitsetöötajate vastutus on suur. Keerulise töö hõlbustamiseks on sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri uuendamisel esimese uue teenusena loodud lapse ... 02 Jaanuar 2023
 5. Personaalmeditsiini detsembri uudiskirjas: kiire kogu genoomi järjestamine kriitiliselt haigete vastusündinute ravis

  Search category: Uudised

  Sekord kajastab personaalmeditsiini uudiskiri seda, kuidas teadus ja praktika üheskoos saavad aidata raskelt haigeid lapsi. Käsitletakse kiire kogu genoomi järjestamise temaatikat kriitiliselt haigete ... 19 Detsember 2022
 6. Narkopoliitikas lihtsaid lahendusi pole

  Search category: Blogi

  ... tegevustest võib olla soovitust sootuks vastupidine mõju. Nende asemel tuleb keskenduda laste ja noorte sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste ning lapsevanemate vanemlike oskuste arendamisele. Enesetõhus ... 16 Detsember 2022
 7. Sotsiaaltöö detsembrinumber kirjutab noortest ja erialade koostööst

  Search category: Uudised

  ... toetamisel, kes on korraga hõlmatud nii lastekaitse- kui ka justiitssüsteemi. Merli Laur analüüsis magistritöös lapse perekonnast eraldamist vaimse tervise probleemiga vanemalt ja seda, kuidas on ... 16 Detsember 2022
 8. Rahvatervise Akadeemias algavad jaanuaris uued koolitused

  Search category: Uudised

  ... daja: Rahvatervise Akadeemia Sihtgrupp: lapsevanemad, lasteaia töötajad, toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, tervishoiutöötajad, lastega töötavad spetsialistid. Koolitusel võtame ette avastu ... 12 Detsember 2022
 9. Eduelamuse ABC ehk kuidas nakatada vähenakatunuid?

  Search category: Blogi

  ... lahendustest noorte tervise- ja liikumishariduse andmises. Kusjuures – täiesti tasuta! Mida peaks õpetaja lähteülesande tarbeks tegema? Ei midagi muud kui andma umbes sellise stardi: „Armsad lapsed, ... 12 Detsember 2022
 10. Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö detsembrikuu uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... e analüüs ja mitmed lastekaitset ja asendushooldust puudutavad analüüsid. Tartu ülikoolis alustavad mikrokraadi programmid „Ebavõrdsuse kujunemine ja heaolu”, „Lapse õigused ja heaolu”,  „Tänapäevas ... 08 Detsember 2022
 11. Puude raskusastme tuvastamine ja töövõime hindamine nõustamisteenuse praktika põhjal

  Search category: Blogi

  ... inda, vaid kaasata hea sõber või perekonnaliige või pöörduda töötukassasse (tööealised) või sotsiaalkindlustusametisse (vanaduspensioniealised ja lapsed). Taotluse koostamisse tasub kaasata abistaja ... 06 Detsember 2022
 12. Töö- ja pereelu tasakaal: „Imelised aastad“ töökohas

  Search category: Blogi

  ... ja vaimne hea tasakaal on oluline ka tööandjale.  Vanemate toimetulekut toetava vanemahariduse korraldamine töökohal on üks tegevusi, kuidas toetada oma töötavaid lapsevanemaid. Tervise Arengu ... 28 November 2022
 13. Noortesõbralikus Muhu vallas unistatakse suurelt

  Search category: Blogi

  ... aaltöös arvesse võtta,“ lisab Anneli. „Väikses kohas on veel see, et kui lähen kooli, kas lähen siis kodaniku, lastekaitsetöötaja või lapsevanemana? Need rollid lähevadki teinekord segamin ... 24 November 2022
 14. Euroopa ennetusuuringute ühingu aastakonverentsil osalejad: „Ennetus on südameasi“

  Search category: Uudised

  ... TAI perede ja vanemahariduse vanemspetsialist Eva-Mai Rao võttis konverentsilt kaasa mõtte, et lapsele tuleb võimaldada ka otsest abi ja tuge, et ta saaks arendada oma säilenõtkust, sest ainult vanemate ... 24 November 2022
 15. HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogiline olukord Eestis aastatel 2012–2021

  Search category: Uudised

  ...  väga madal – aastatel 2015–2019 ei diagnoositud mitte ühtegi juhtu. Samas diagnoositi 2020. aastal kolm ja 2021. aastal neli emalt-lapsele nakkuse leviku juhtu. HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonid ... 01 November 2022
 16. Tark Vanem: harjuta koos lapsega rahunemispausi võtmist

  Search category: Blogi

  Tervise Arengu Instituut (TAI) alustas 3–8-aastaste laste vanematele suunatud teavitusega „Rahunemispaus“, mis juhib lapsevanemate tähelepanu rahunemiseks aja maha võtmise olulisusele. Vanemluskampaania ... 19 Oktoober 2022
 17. Vaimse tervise tulemuslik edendamine elukaarel

  Search category: Blogi

  ... nii lapsi kui ka tulevasi põlvkondi. Vaimse tervise edendamiseks tuleb fookus seada lastele ja noortele. Taanis tehtud „Imeliste aastate“ uuring tõi välja, et peale selle, et programm toetab vaimset ... 17 Oktoober 2022
 18. Vanemlusprogramm „Imelised aastad“

  Search category: Lasteaias

  Tervise Arengu Instituut viib ellu vanemlusprogrammi „Imelised aastad“, mis on suunatud 2–8-aastaste laste vanematele ja mõeldud lapsevanemate toetamiseks. Siiani korraldas Tervise Arengu Instituut programmi ... 14 Oktoober 2022
 19. WHO koostas soovitused kehalise aktiivsuse kohta

  Search category: Uudised

  ... sagedust, intensiivsust ja kestust. Loeb igasugune liikumine! Näiteks lapsed ja noored peaksid olema iga päev keskmiselt vähemalt 60 minutit kehaliselt aktiivsed, tehes mõõduka kuni tugeva intensiivsusega ... 12 Oktoober 2022
 20. Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  Search category: Blogi

  ... telefon, sotsiaalmeedia) kaudu ei pruugi jõuda. Penu (2022) uurimuses, mille keskmes oli lapse heaolu kolmnurk, osalenud teismelised leidsid, et MoNo noorsootöötajad on mõningate noorte jaoks ainukesed ... 07 Oktoober 2022