Otsi

Otsi sõna laps Kokku: 57 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Uimastisõltuvus kui üks stigmatiseeritumaid vaimse tervise probleeme

  Kategooria: Blogi

  ... lnud ette sedagi, et osa sõltuvushäire diagnoosiga inimesi ei saa teha juhilube või on ilma jäänud lapse hooldusõigusest, sest varasemat sõltuvusprobleemi on tõlgendatud kui kindlat põhjust, miks inimen ... 25 Oktoober 2021
 2. Valmis uuring alushariduse ja lapsehoiu kohta ...

  Kategooria: Uudised

  Uuringu eesmärk oli selgitada välja, milline on Eesti omavalitsustes lapsehoiu kasutus, kättesaadavus ja paindlikkus ning lapsevanemate vajadused piirkondlikus lõikes. Peamised uurimisküsimused oli ... 07 Oktoober 2021
 3. Vaimne tervis: tööstress

  Kategooria: Blogi

  ... esed lapsed või on vaja kanda hoolt erivajadusega pereliikme eest, tuleks tööandjat neist asjaoludest teavitada, sel juhul saab ta võimaluste piires seda arvesse võtta näiteks töögraafiku koostamisel või ... 01 Oktoober 2021
 4. Ülemäärase kehakaaluga on 30% algklasside õpilastest

  Kategooria: Uudised

  ... aalulised, 18% ülekaalulised ja 11% rasvunud. Kõige rohkem ülemäärase kehakaaluga lapsi oli nii esimese kui ka neljanda klassi puhul väikestes, alla 1000 elanikuga asulates (vastavalt 30% ja 38%) ning ... 28 September 2021
 5. Sotsiaalkindlustusameti projekti toel saavad lapsevanemad tasuta perelepitusteenust ...

  Kategooria: Uudised

  2021. aasta septembrist alustas sotsiaalkindlustusamet riikliku perelepitusteenuse pilootprojektiga, mille raames on lapsevanematel võimalus saada tasuta perelepitusteenust. Pilootprojekti eesmärk on  ... 21 September 2021
 6. Päevakajalisi uudiseid Sotsiaaltöö septembrikuu uudiskirjast

  Kategooria: Blogi

  ... misel alustatakse septembris pilootprojektiga, mille raames on lapsevanematel võimalus saada 15 omavalitsuses tasuta perelepitusteenust. Teenust osutavad spetsialistid, kes saavad väljaõppe riiklikul perelepi ... 15 September 2021
 7. Kanep – mis on mis?

  Kategooria: Blogi

  ... i arutleda tarvitamise kahjulike mõjude üle. Kui tekib kahtlus, et vestluspartneri või kliendi puhul võib olla tegu kanepi sõltuvusega, on soovitatav suunata inimene psühhiaatri vastuvõtule, kes teeb  ... 15 September 2021
 8. Analüüs: tavarahvastiku seas on HIV-nakkuse levik väike

  Kategooria: Uudised

  ... i pooltel juhtudel oli nakkus levinud heteroseksuaalsel teel, 7%-l juhtudest narkootikumide süstimisel ja 5%-l homoseksuaalsel teel. Üle kuue aasta registreeriti kolm emalt-lapsele nakkuse leviku juht ... 13 September 2021
 9. Kunstliku viljastamise abil sünnib üha enam lapsi ...

  Kategooria: Uudised

  ... el sündis 499 last, mida on 10 lapse võrra rohkem, kui aasta varem. 2019. aastal teostati kõige enam protseduure (3230 viljatusravi tsüklit), seega sündinud laste arv kasvas 2020. aastal. Ravimiameti andmet ... 01 Juuli 2021
 10. Eelmisel aastal sünnitasid naised rohkem kodus kui varasematel aastatel

  Kategooria: Uudised

  Tervishoiuasutustes sündis 2020. aastal 12 932 last, neist kõrgema etapi sünnitusabi osutavates tervishoiuasutuses 9576 last. 16 last sündis teel haiglasse. Kodus sündis 124 last, millest 92 lapse sün ... 29 Juuni 2021
 11. Koroonapandeemia tõttu vähenesid inimeste võimalused psühhiaatrilisele abile

  Kategooria: Uudised

  ... iselt hüperkineetilised arenguhäired ja psühholoogilise arengu häired, mida diagnoositi vastavalt ligi 4 ja 3 juhtu 1000 lapse kohta. Psühhiaatria haiglaravilt oli välja kirjutatud 9170 patsienti. Ee ... 17 Juuni 2021
 12. Laps on pereootel: 11. juunil toimub Viimsis hooldusperesid tutvustav elav raamatukogu ...

  Kategooria: Uudised

  Kuidas pakkuda kodusoojust ja armastust lapsele, kes ei tule su perre bioloogilisel teel? Eestis on ligi 800 last, kes ei saa kasvada oma sünniperes. Põhjuseid on erinevaid, näiteks vanemate haigused, s ... 03 Juuni 2021
 13. Algas tänukampaania lapsevanematele, kes on olnud lastele COVID-19 kriisis toeks ...

  Kategooria: Uudised

  Tänasest saab igaüks öelda ka avalikult „Aitäh!“ lapsevanematele, kes on COVID-19 kriisis oma lastele toeks olnud. Kampaaniaveebis aitähsulle.ee saab sisestada lapsevanemate nimed, kellele soovitakse tänu ... 03 Juuni 2021
 14. Sotsiaaltöö kevadnumber otsib võimalusi sotsiaaltöö praktika edasiarendamiseks

  Kategooria: Blogi

  ... apäevaelu kogemusi. Mõttekoja Praxis uuring selgitas välja peamised mured lapsendajate ja hooldusperede tugi- ja seiresüsteemis. Nadežda Leosk kaitses magistritöö, milles uuris laste füüsilisest is ... 27 Mai 2021
 15. Teavituskampaania „Laps on pereootel” kutsub üles hakkama hoolduspere vanemaks ...

  Kategooria: Uudised

  ... lanud teavituskampaania „Laps on pereootel“ kutsubki üles hakkama hoolduspere vanemaks. „Tahame julgustada inimesi, et nad kaaluksid võimalust pakkuda lastele oma pere keskel armastust ja hoolt,” s ... 17 Mai 2021
 16. Ilmus personaalmeditsiini märtsikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  ...  keemia ja biotehnoloogia instituudi dotsent Agne Velthut-Meikas Embrüo siirdamiseelne geneetiline testimine suurendab tõenäosust saada terve laps – kommenteerib TÜ kliinilise meditsiini instituudi naiste ... 26 Märts 2021
 17. Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

  Kategooria: Paikkonnas

  ... suuringute põhjal rasvumisega seostatakse. Toybox on välja töötatud ja hinnatud 10 Euroopa riigi teadlastest ja ekspertidest koosneva multidistsiplinaarse uuringumeeskonna poolt ning sekkumist raken ... 23 Märts 2021
 18. Südamekuu: tasakaalustatud toitumine erilistes oludes

  Kategooria: Blogi

  ... ning söövad isevalmistatud toite palju parema meelega. Aja peale kokkamine koos lastega (Jamie Oliveri moodi), ehk nn 10 minuti road. Jagame peres ülesanded nii, et iga pereliige saab ülesanded. ... 23 Märts 2021
 19. Sel sügisel saavad lapsevanemad tuge 71 vanemlusprogrammi grupis üle Eesti ...

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) viib juba kuuendat aastat läbi tõenduspõhist vanemlusprogrammi „Imelised aastad“, mille eesmärk on aidata lapsevanematel ennetada ja toime tulla laste kasvatamise väljakutsetega. Se ... 22 September 2020
 20. Tasuta gripivaktsiini sihtrühma laiendatakse

  Kategooria: Uudised

  ... manitseb, et grippi ei tasu alahinnata. „Gripi vastu vaktsineerimine on oluline, kuna gripp on väga raskelt kulgev haigus. Riskigruppi kuuluvad lapsed, rasedad, eakad ja nõrga immuunsüsteemiga inimesed, ke ... 21 September 2020