Otsi

Otsi sõna laps Kokku: 57 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Noorte vaimse tervise olukorrast, vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja toetusvõimalustest pandeemia ajal

  Kategooria: Blogi

  ... murdeeas (11–13) lapsed. Heaolu muutus olenes elukorraldusest (nt kodune rutiin ja lähisuhete kvaliteet, õppetöö stressirohkus, sõprussuhete kvaliteet ja kvantiteet, liikumisvõimalused) ja ka noore hu ... 23 Mai 2022
 2. Valmis uuring „Traumateadlik asendushooldus“

  Kategooria: Uudised

  ... kused traumakogemusega lapse kasvatamiseks ning samuti tutvustada pädevuste arendamiseks sobivaid võimalikult tõenduspõhiseid koolitusprogramme. Uuring koosneb neljast osast. Esimeses osas määratletakse kõigepe ... 20 Mai 2022
 3. Omavalitsused valmistuvad puudega laste tugiteenuste projekti lõppemiseks

  Kategooria: Blogi

  ... . aasta lõpuni lepingud 76 kohaliku omavalitsusega, kus elab raske ja/või sügava puudega lapsi. Märtsi seisuga 2022 on 74 kohalikku omavalitsust perioodi peale kokku kasutanud toetust seitsme miljoni euro  ... 20 Mai 2022
 4. Ilmus ajakirja Sotsiaaltöö maikuu uudiskiri

  Kategooria: Uudised

  ...  on kogenud liikumispuudega naised seoses lapse sünniga; kuidas vabahtlikud seltsilised hõlbustavad sotsiaaltöötaja tööd jpm. Number jõuab tellijateni kuu lõpus. Loe kogu uudiskirja ja telli see oma meil ... 11 Mai 2022
 5. Vanemlusprogrammi mõju-uuringud

  Kategooria: Vanemlus

  ... üsimist). Peamise hindamisvahendina kasutati Eybergi lapse käitumise küsimustikku, mis on laialdaselt kasutusel ka teistes vanemlusprogrammi riikides. Joonisel on toodud kolme küsitluse tulemused (191  ... 10 Mai 2022
 6. Kuidas kaasatakse ja toetatakse töötajaid tervist edendavatel töökohtadel?

  Kategooria: Blogi

  ... i pakkus IT-osakond, kes aitas süsteeme ühendada. Kui töö kodukontoris võimaldas, said vanavanemad töö taustal ka lapselapsi hoida ning perega koos rohkem aega veeta. Stebby kasutamise abi ja juhendamin ... 27 Aprill 2022
 7. Head praktikad tervist edendavatelt töökohtadelt Eestis

  Kategooria: Lasteaias

  ... i pakkus IT-osakond, kes aitas süsteeme ühendada. Kui töö kodukontoris võimaldas, said vanavanemad töö taustal ka lapselapsi hoida ning perega koos rohkem aega veeta. Stebby kasutamise abi ja juhendamin ... 26 Aprill 2022
 8. Kuldne Kartul 2022 galal tunnustati asendushoolduse valdkonna parimaid

  Kategooria: Uudised

  ... valdkonda – Aive Makko, MTÜ Suunatuli Aasta tegu – kampaania „Laps on pereootel“, Nadežda Leosk, Sotsiaalkindlustusamet Elutöö – Sirje Kurik, SOS Lasteküla Keilas Elutöö – Urve Hunt, SA Perekodu V ... 13 Aprill 2022
 9. Infopäev: toitumine, liikumine ja minu terve pere

  Kategooria: Uudised

  7. mail toimub lapsevanematele ja peredele suunatud toitumise ja liikumise teemadele pühendatud infopäev. Teemad on: toidu tarbimine koolis ja lasteaias õpilaste toiduvalikud koolisööklas ja/või koo ... 13 Aprill 2022
 10. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ...  elada sünnist surmani. Mida sidusam kogukond ja õnnelikum lapsepõlv, seda suurem tõenäosus, et noored soovivad sünnivalda või -linna elama jääda või pärast hariduse omandamist tagasi pöörduda ja koguk ... 11 Aprill 2022
 11. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... s hea elada sünnist surmani. Mida sidusam kogukond ja õnnelikum lapsepõlv, seda suurem tõenäosus, et noored soovivad sünnivalda või -linna elama jääda või pärast hariduse omandamist tagasi pöörduda ja ... 11 Aprill 2022
 12. Kuidas aidata kriisiolukorras ennast ja oma kogukonda

  Kategooria: Blogi

  ...  vajadused, sh mehed, naised, lapsed ja noorukid, puudega inimesed ja eesliinitöötajad. Psühholoogilist esmaabi saab anda ainult täiskasvanu. Brošüüri tasub lugeda aeg-ajalt uuesti, jagada seda sõprade, ... 01 Aprill 2022
 13. Vaimse tervise edendamine

  Kategooria: Vaimne tervis

  ...  või toime tulla lapse käitumisprobleemidega ja perekriisidega. Samuti leiab teadmisi positiivsest vanemlusest ning lapse vaimse tervise toetamisest portaalis Tarkvanem.ee. Koolides aitab laste vaimset ... 29 Märts 2022
 14. Turvaline õpikeskkond on õppimise alus

  Kategooria: Blogi

  Ukraina sõjast on puudutatud kõik: nii täiskasvanud, noored kui ka lapsed. Samas vajavad lapsed just praegu turvalist õpikeskkonda ja usaldusväärseid täiskasvanuid, et areneda, õppida ja suhelda. Kuidas luu ... 09 Märts 2022
 15. Pandeemia mõju laste vaimsele tervisele ja kuidas neid toetada

  Kategooria: Blogi

  ... ju laste vaimsele tervisele. Kuidas saab tulevikus hakkama laps, kelle kodu muutus sõjatandriks? Või hoopis laps, kes lasteaiaelus osalemise ja eakaaslastega suhtlemise asemel on olnud suurema osa a ... 28 Veebruar 2022
 16. Nõustamisoskuste koolitus tööks alkoholisõltuvusega inimestega

  Kategooria: Blogi

  ... s perekond, kaob lapsevanema roll ja kujunevad kroonilised haigused. Selles etapis on nii diagnoosimisel kui ka ravis juhtiv roll meditsiinil, aga lisandub sotsiaaltöö aspekt, sest tihti ilmneb ju ... 14 Veebruar 2022
 17. Valmis OSKA sotsiaaltöö valdkonna oskuste ja tööjõu vajaduse uuring

  Kategooria: Uudised

  ... tekaitse- ja peretöötajad asenduskodu- ja perekodu kasvatajad lapsehoidjad tegevusjuhendajad hooldustöötajad tugiisikud Põhikutsealadel töötajatele lisaks analüüsitakse ka sotsiaaltöös toetavate ... 14 Veebruar 2022
 18. Noortegarantii tugisüsteem aitab noored taas kooli või tööle

  Kategooria: Blogi

  ... d ei õpi, tööta, hoolitse alla 1,5-aastase lapse eest, pole ennast töötuks registreerinud ega ole ajateenistuses. Nimekiri nendest noortest esitatakse kohalikule omavalitsusele. Kuna seire toimub ühe nädala jooks ... 03 Veebruar 2022
 19. Lastekaitse Liit esitas Haridus- ja Teadusministeeriumile arvamuse alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu kohta ...

  Kategooria: Uudised

  Lastekaitse Liidu arvates on oluline hinnata eelnõuga kavandatavate muudatuste mõju lapse huvidele tervikuna, st et muudatused ei tooks kaasa põhjendamatut kvaliteedilangust ega tooks kaasa ebavõrdset ... 03 Veebruar 2022
 20. Ilmunud on inimõiguste teemalised miniraamatud lastele

  Kategooria: Uudised

  ... ekiks kaasav ja sidus ühiskond. Nobeli kirjanduspreemia laureaadi Olga Tokarczuki sõnul saab „ainult kirjandus anda meile võimaluse minna sügavale teise inimese hinge, mõista tema motiive, jagada tema tundei ... 25 Jaanuar 2022