Search_title

Search Keyword laps Totalresultsfound

Search_result

 1. Vaid iga kümnes 15-aastane tüdruk liigub piisavalt

  Search category: Uudised

  ...  perede lapsed kehaliselt aktiivsemad kui üksikvanemaga kasvavad lapsed, oluliselt enam on aktiivsed kahe bioloogilise vanemaga perede noored.  Joonis 4. Vähemalt üks tund viiel või enamal päev ... 13 Veebruar 2024
 2. Kuidas tunnevad meie 15-aastased õpilased end koolis?

  Search category: Uudised

  ... s või sagedamini naerualuseks olemine (8%) küllalt suure tõenäosusega enam mitte. Eesti lapsed tunnevad end naerualusena sagedamini kui soomlased ja leedulased: vähemalt kord aastas 35%, vähemalt ko ... 13 Veebruar 2024
 3. Lasteaial on laste liikumisaktiivsuse suurendamisel oluline roll

  Search category: Uudised

  ... ning toimuks lapse arengut ja tervist toetavas keskkonnas. Tervise Arengu Instituut (TAI) kutsub lasteaedu liikumisvaldkonda hindama ja arendama – selle toetamiseks on valminud juhendmaterjal koos hindamisvahendiga. ... 13 Veebruar 2024
 4. Töö sõltuvushäirete keskuses tähendab kuulamist, mõistmist ja motiveerimist

  Search category: Blogi

  ... sõltuvushäirete keskuse meeskonnas on andnud palju häid kogemusi, mida tahaksin jagada. Inimeste kuulamine ja probleemidele lahenduste otsimine on meeldinud mulle juba lapsepõlvest ja meeldib siiani. ... 22 Jaanuar 2024
 5. Sotsiaaltöö uudiskirja uue aasta esimesed uudised

  Search category: Uudised

  ...  Sotsiaalkindlustusamet uuendas lapse heaolu hindamise käsiraamatut Allkirjastati lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava Eesti inimõiguste keskus avaldas aruande „Inimõigused Eestis” Estkee ... 11 Jaanuar 2024
 6. Eesti kooliõpilaste unevõlg on aastatega suurenenud

  Search category: Uudised

  ... a 4.6 Allikas: Oja L, Piksööt J, Haav A, jt. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine. 2021/2022. õppeaasta uuringu raport. Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2023. *Unevajadus muutub lapse kasvade ... 09 Jaanuar 2024
 7. Praxis ja Tartu Ülikool uurivad koolide ja koolieelsete lasteasutuste liikumis- ja toitumissekkumisi

  Search category: Uudised

  ... osakaal aastate jooksul kahaneb. Samas on koolilaste puhul täheldatud, et ülekaalulisus on muutumas aina tavapärasemaks ning koolilaste toitumisharjumused on kesised. Lapseeas tervisliku toitumise ... 09 Jaanuar 2024
 8. Ülekaalulised noored söövad harvem hommikusööki, magavad vähem ning veedavad rohkem aega ekraanidega

  Search category: Uudised

  ... al hommikusööki. Vanuse kasvades jätavad üha enam lapsi koolipäeval hommikusöögi vahele. Kui 11-aastastest söövad koolipäevadel hommikusööki 57%, siis 13–15-aastastest vaid pooled. Nädalavahet ... 08 Jaanuar 2024
 9. Kolmandik esimese kuni seitsmenda klassi õpilastest on liigse kehakaaluga

  Search category: Uudised

  ... ab märkimisväärselt riski mitmete haiguste või haigusseisundite tekkeks ning liigne kehakaal lapseeas jääb sageli püsima ka täiskasvanueas. Seetõttu on rahvatervishoiu seisukohalt eriti oluline pöör ... 04 Jaanuar 2024
 10. Vastulause: alkoholitootjate tõde on pehmelt öeldes elastne

  Search category: Uudised

  ... es igasugust seost alkoholi müügi, reklaami ja kättesaadavuse vahel. On tõsi, et alkoholitarvitamine on iga inimese otsus, mida juba alates lapsepõlvest mõjutavad paljud tegurid: sealhulgas keskk ... 18 Detsember 2023
 11. Ajakiri Sotsiaaltöö: sotsiaal- ja tervisevaldkonna integratsioon on ka päriselt võimalik!

  Search category: Uudised

  ...  mudel „Ringist välja“ võimaldab tulemuslikult abistada lapsi, kellel on suurem oht sattuda kuritegelikule teele. Uuringud ja analüüsid Siim Espenberg tutvustab TÜ rakendusuuringute keskus ... 15 Detsember 2023
 12. Märkavad ja hoolivad ämmaemandad kodudes

  Search category: Blogi

  Projektis „Ämmaemanda koduvisiidid esimestel eluaastatel“ töötati välja ja katsetati mudelit, kuidas ämmaemandate korduvate sünnitusjärgsete koduvisiitide kaudu toetada lapse saanud peresid ja ühtlasi ... 11 Detsember 2023
 13. Mis imereegel on taldrikureegel ja kus ning millal seda kasutada?

  Search category: Blogi

  ... e „vürtsitada“ õlikastme, seemnete või pähklipuruga. Mida noorem on laps, seda umbusklikumalt suhtub ta uutesse toitudesse. Kindlasti tuleks aga lapsi suunata uusi vilju proovima. Kõige paremini sa ... 07 Detsember 2023
 14. Ilmus detsembrikuu Sotsiaaltöö uudiskiri

  Search category: Uudised

  ... on ka aasta ennetustöö. Noored koostasid raporti ÜRO lapse õiguste komiteele. Sotsiaalministeerium ootab tagasisidet rehabilitatsiooni ja tervishoiuteenuste korralduse muutmiskavatsusele.  Puude ... 07 Detsember 2023
 15. Poiste HPV-vastane vaktsineerimine sai Eestis rohelise tule

  Search category: Uudised

  ... a nüüd saavad ka poisid kaitsta ennast ja tulevikupartnereid vähkitekitava viiruse eest.“ Dooside arvu korral on erandiks immuunpuudulikkusega lapsed. Nende korral soovitab immunoprofülaktika ekspertkomisj ... 05 Detsember 2023
 16. AIDS-i vastu võitlemise päev: sel aastal esimese kümne kuuga 161 uut HIV-juhtu

  Search category: Uudised

  ... nakatunud verega ning emalt lapsele raseduse ja sünnituse aga ka rinnaga toitmise ajal. HIV varajane diagnoosimine on väga oluline, sest see piirab infektsiooni edasi kandumist teistele inimestele ... 01 Detsember 2023
 17. Kui terve (või haige) on eesti mees?

  Search category: Blogi

  ... de (partner)suhete loomisele ja hoidmisele. Hoia oma vaimset tervist, ja vajaduse korral ära häbene abi paluda. Oluline on alustada harjumuste kujundamist ja tervisekäitumist juba lapseeas, aga eluvii ... 29 November 2023
 18. Tervise Arengu Instituut kutsub inimesi üles HIV-testima

  Search category: Uudised

  ... ajal, kokkupuutel nakatunud verega ning emalt lapsele raseduse ajal, sünnitusel ja rinnaga toitmisel. HIV võimalikult varajane avastamine on väga oluline, sest see piirab infektsiooni edasi kandumist ... 20 November 2023
 19. Taas on jõulupakkide aeg – mida kinkida?

  Search category: Blogi

  ...  üks komm anda isegi kuni 1,5 portsjonit. Eestis kehtivate toidusoovituste järgi võiks täiskasvanu süüa päeva kohta maksimaalselt 4, algklassilaps maksimaalselt 3 ja lasteaialaps maksimaalselt 2 portsjoni ... 15 November 2023
 20. Tark Vanem: täida suhtekontot lapsega iga päev!

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituudi (TAI) teavituskampaania 3–8-aastaste laste vanematele jagab soovitusi ja ideid, kuidas mänguliselt täita lapse ja vanema suhtekontot. Teavituskampaania keskne kanal on veebileht ... 13 November 2023