Otsi

Otsi sõna lapsevanem Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Käivitus üleeuroopaline laste ülekaalu uuriv teadusprojekt

  Kategooria: Uudised

  ...  „Uurime, kuidas mõjutab meid ümbritsev keskkond nii lapsevanemate kui ka laste endi eluviise ja seda juba varasest lapseeast alates. Projekti ühe tulemusena oodatakse ka toiduainetööstuse ja kaubandusettevõt ... 07 Juuni 2018
 2. Käsiraamat „VEPA kodu“ toob tunnustatud oskused lapsevanemateni ...

  Kategooria: Blogi

  ... ad ning nende suhted lähedastega on paremad. Tänu sellele raamatule saab nüüd iga lapsevanem võtta kodus kasutusele VEPA metoodika elemente. Lihtsate ja mänguliste elementide abil saab lapsele õpetada  ... 09 Mai 2018
 3. Uus ja tasuta käsiraamat „VEPA kodu“ aitab vanematel arendada laste sotsiaalseid oskusi

  Kategooria: Uudised

  ... a terviklikku minapilti. Nii saab lapsevanem toetada lapse positiivset arengut. VEPA vanemaraamat selgitabki, kuidas seda lihtsate võtete abil ja mänguliselt teha. „VEPA metoodikat sobib kasutada ka ... 08 Mai 2018
 4. Lastemajast on sel aastal abi saanud 32 last

  Kategooria: Uudised

  ...  sügiseks avada teise keskuse ka Tartus,“ ütles Frank-Viron. Lastemaja poole võivad oma mure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui lastega töötavad inimesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpeta ... 25 Aprill 2018
 5. Maakondade tervise ja heaolu ülevaadete metoodika

  Kategooria: Paikkonnas

  ... utav – sõeluuringu sihtrühma kuuluv isik, kellel ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki (vähiregistri ja tervise infosüsteemi andmetel) ja kellele pole viimase 12 kuu jooksul tehtud ma ... 09 Aprill 2018
 6. Kevadine VEPA uudiskiri hakkab tutvustama VEPA inimeste kogemusi

  Kategooria: Blogi

  ... e ja oskuse kiita ja tunnustada!" Toetudes teadusele aitab VEPA vähendada keerulisi probleeme, nagu alaealiste õigusrikkumised, uimastitarvitamine ja vaimse tervise probleemid. Lapsevanema seisukohast  ... 19 Märts 2018
 7. Hindamisvahendid

  Kategooria: Koolis

  ... pp, eeskätt kooli tervisenõukogu. Kaasatud peaksid olema nii kooli juht, õpetajad kui teised personali liikmed, lapsevanemad, õpilased ning paikkonna esindajad. Hindamine on jaotatud valdkondadeks ning ig ... 16 Veebruar 2018
 8. Koolitused

  Kategooria: Paikkonnas

  ...  tasandil või hoopis kodanikuühiskonna aktivistina riiklikes poliitikates kaasa rääkides. Koolitusel kasutame praktilise elu näiteid, et mõelda läbi: kuidas valida huvikaitseks just paraja suurusega terv ... 09 Veebruar 2018
 9. Neli valusat küsimust olukorrast narkomaailmas

  Kategooria: Blogi

  ...  on kaasatud sadu koole-lasteaedu ja lapsevanemaid.  ... 01 Veebruar 2018
 10. Ootame kohalikke omavalitsusi taotlema toetust „Imeliste aastate“ koolituste läbiviimiseks

  Kategooria: Uudised

  ... Imelised aastad" on rakendatud Eestis 2014. aastast. Selle eesmärk on aidata lapsevanematel arendada hästitoimivaid strateegiaid, et toime tulla laste käitumisprobleemide ning arenguküsimustega. Programmi tut ... 29 Jaanuar 2018