Search_title

Search Keyword tubaka tarvitamine Totalresultsfound

Search_result

 1. TAI hoiatab: nikotiin on tervisele igal kujul ohtlik

  Search category: Uudised

  ... on langustrendis, siis üha suuremaks probleemiks on Eestis saamas alternatiivsete tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamine. 2020. aasta Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumiseuuringu kohaselt ... 04 Jaanuar 2023
 2. Võta vabalt – uuel aastal nikotiinivabalt!

  Search category: Blogi

  Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmete kohaselt on tubaka tarvitamine seotud vähemalt 25 haiguse tekkega ja seda peetakse maailmas suurimaks surmade põhjustajaks. Nikotiini sisaldavad ka kõik ... 28 Detsember 2022
 3. Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  Search category: Blogi

  ... s meiega suhtlevatel noortel (sh täisealistel) palume meie juuresolekul mitte tarvitada alkoholi, tubakat ega selle alternatiive (e-sigaret, nikotiinipadjad jms), et näitlikustada tervislikku eluvii ... 07 Oktoober 2022
 4. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  Tänapäeval otsivad inimesed aina enam võimalusi, et tulla toime töö ja eraelu pingetega. Üheks selliseks viisiks on ka uimastite tarvitamine. Uimastite alla kuuluvad: alkohol ja tubakas ehk ... 01 Juuni 2022
 5. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... e Tubakainfo.ee Vepa.ee Vaimne tervis Taotlusvoor kohalikele omavalitsustele ja tervisekeskustele Kriisiinfo lehel Kriis.ee Sotsiaalkindlustusameti vaimse tervise nõustamine ja psühhosotsiaal ... 11 Aprill 2022
 6. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... e Tubakainfo.ee Vepa.ee Vaimne tervis Taotlusvoor kohalikele omavalitsustele ja tervisekeskustele Kriisiinfo lehel Kriis.ee Sotsiaalkindlustusameti vaimse tervise nõustamine ja psühhosotsiaal ... 11 Aprill 2022
 7. Loobu nikotiinist

  Search category: Blogi

  ... sigarette, puutuvad noored rohkem kokku muude nikotiini sisaldavate alternatiivtoodetega: e-sigaretid, huuletubakas ja nikotiinipadjad. Levinud on valearusaam nagu oleksid nimetatud alternatiivid tervisele ... 04 Jaanuar 2022
 8. Kanep – mis on mis?

  Search category: Blogi

  ... t ja müüki. Legaliseerimise korral on kanep elanikele ostmiseks ja tarvitamiseks kättesaadav nagu alkohol ja tubakas. Kanepi vanuse- ja muud müügipiirangud otsustab riik. Eestis ei ole kanep legaliseeritu ... 15 September 2021
 9. WHO ülemaailmne tubakavaba päev 2021 kutsub inimesi pühendunult loobuma

  Search category: Uudised

  Tänane ülemaailmne tubakavaba päev (World No Tobacco Day) juhib tähelepanu suitsetamise ja teiste nikotiinitoodete tarvitamise tagajärgedele ning kutsub üles inimesi sellest loobuma, tehes seda pühendunult ... 31 Mai 2021
 10. Muusikud Jüri Pootsmann ja Valter Soosalu kutsuvad suitsetajaid liituma uuel aastal Sigarexitiga

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös muusikute Jüri Pootsmanni ja Valter Soosaluga kutsuvad suitsetajaid alustama uuest aastast tubaka- ja nikotiinivaba elu ja tegema Sigarexitit. Loobumiskampaania ... 28 Detsember 2020
 11. Noored tarvitavad varasemast enam e-sigarette, huuletubakat ja rahusteid

  Search category: Uudised

  Noored tarvitavad tavasigarettide asemel rohkem e-sigarette ja huuletubakat, uue suundumusena on tõusnud uinutite ja rahustite kasutamine, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuringust. Vähenenud on ... 02 Juuni 2020
 12. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  Search category: Blogi

  Viimastel aastatel on tubakatööstuse retoorika oluliselt muutunud: räägitakse suitsuvabast tulevikust, kahjude vähendamisest ja lahenduste pakkumist rahvatervise probleemidele. Et mõista tagamaid, ... 31 Mai 2020
 13. TAI pakub alkoholitarvitamise vähendamisel abi uue internetipõhise programmiga „Selge“

  Search category: Uudised

  ... Kahjuks ei ole enamusel inimestest ei kodust ega koolist vajalikke kaasa antud,“ selgitas Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel. Programmi abil saab õppida teraapiatehnikatel ... 09 Aprill 2020
 14. Loobu tubakast

  Search category: Töökohal

  Eestis ei suitseta pea 75% täiskasvanutest (TKU 2018). Igapäevaselt tarvitab tubakat 17% elanikest. Suitsetamine ei ole igapäevane elunorm. Õpitud tavana on suitsetamine küll pikemat aega vähenemas, ... 30 Detsember 2019
 15. Tervise Arengu Instituut kutsub suitsetajaid tegema uuel aastal Sigarexitit

  Search category: Uudised

  TAI kutsub suitsetajaid alustama uuest aastast tubakavaba elu ja tegema koos teiste suitsetajatega Sigarexiti. Loobumiskampaania avapauk on 1. jaanuaril. Väljakutse tubakast loobumiseks on vastu võtnud ... 30 Detsember 2019
 16. Järjest rohkem noori valib suitsuvaba elustiili

  Search category: Blogi

  ... Ka e-sigareti suitsetamine on ilmselt pigem languses. Samas on probleemiks huuletubakas. Nii huuletubaka kui ka e-sigareti tarvitajaid on ka nende noorte seas, kes traditsioonilisi sigarette ei suitseta ... 30 Oktoober 2019
 17. TAI kutsub võtma puhkust alkoholist

  Search category: Uudised

  ... soovime uskuda, pole alkohol meie kehale hädavajalik aine ja selle puudumine ei tekita ühtegi probleemi,“ kommenteeris TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel. „Andes endale puhkust alkoholist, ... 27 August 2019
 18. TAI uuring: uimastite tarvitamine on seotud vaimse tervisega

  Search category: Uudised

  ... mis kirjeldab Eesti elanike hoiakuid uimastite tarvitamise suhtes ning erinevate uimastite sh narkootikumide, alkoholi ja tubakatoodete tarvitamise levikut. Andmete kogumine toimus 2018. aastal ja küsimustikule ... 21 August 2019
 19. Juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused

  Search category: Uudised

  Alates 1. juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused, millega keelatakse tubakatoodete, nendega seonduvate toodete ja kaubamärkide väljapanek müügikohtades. Samuti keelatakse tubakast erinevad maitse- ... 01 Juuli 2019
 20. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel

  Search category: Töökohal

  Uimastite – alkohol, tubakas, narkootikumid – tarvitamist põhjustab inimese individuaalsete omaduste (nt enesehinnang, sotsiaalsete oskuste tase) ja teda ümbritseva keskkonna mõju. Samuti on uuringute ... 30 Mai 2019