Search_title

Search Keyword tubaka tarvitamine Totalresultsfound

Search_result

 1. Mis suurendab võimalust vaimse tervise probleemideks, enesevigastamiseks või uimastite tarvitamiseks?

  Search category: Blogi

  ... oskused ja teda ümbritsev laiem keskkond. Näiteks on õpilased, kelle sõbrad tarvitavad alkoholi, tubakatooteid ja narkootikume, proovinud sigarette või e-sigarette 3–5 korda tõenäolisemalt ning kanepit ... 15 September 2023
 2. „Septembris ei joo“ kutsub taas alkoholitarvitamises pausi pidama

  Search category: Uudised

  ... andmete alusel on võimalik täpsemini kavandada nii ennetuse- kui kommunikatsioonitegevusi, ning tulevikus seirata ka hoiakute muutumist,“ ütles TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel. Alkoholitarvitamise ... 28 August 2023
 3. Pärnu linn eelistas inimeste tervisele ja turvalisusele alkoholimüüjate kasumit

  Search category: Uudised

  Ööelul on meelelahutuses kindel koht ja seda eriti noorte inimeste jaoks, kellele on see oluline sotsialiseerumiseks, lõõgastumiseks, tantsunaudinguks ning popkultuurist elamuse saamiseks. Öine meelelahutus ... 06 Juuni 2023
 4. E-sigaretid ja passiivne veipimine

  Search category: Blogi

  Passiivseks suitsetamiseks peetakse olukorda, kus mittesuitsetav inimene viibib kellegi teise tubaka tarvitamise tõttu tubakasuitsuga saastatud keskkonnas. Tänapäeval ei saa passiivsest suitsetamisest ... 31 Mai 2023
 5. TAI: iga neljas täiskasvanu tunneb tavapärasest suuremat stressi

  Search category: Uudised

  ... sest alternatiivsete tubaka- või nikotiinitoodete kasutamine on kasvanud: näiteks nikotiinipatjade igapäevaseid kasutajaid 16–24-aastaste meeste seas oli juba ligi 14%“ kommenteeris Reile.  Alates ... 26 Aprill 2023
 6. Eesti noorte hinnang oma elule, tervisele ja peresuhetele on varasemast halvem, kuid poiste riskikäitumine on vähenenud

  Search category: Uudised

  ... positiivne muutus toimunud nii tubakatoodete, alkoholi kui ka kanepi tarvitamises: „Võrreldes 2018. aastaga on kanepit tarvitanud ja korduvalt alkoholijoobes olnud poisse vähem kui neli aastat tagasi. ... 07 Märts 2023
 7. Reovee uuringu tulemuste alusel on nikotiini ja kokaiini tarvitamist varasemast oluliselt enam

  Search category: Uudised

  ... i tarvitamise jääkide kogus reovees väheneb. Nikotiini üle kahe korra suurenenud tarvitamise jääke Tallinna reovees saab seostada suureneva stressitasemega ühiskonnas ja erisuguste uudsete tubakatoode ... 07 Märts 2023
 8. TAI hoiatab: nikotiin on tervisele igal kujul ohtlik

  Search category: Uudised

  ... on langustrendis, siis üha suuremaks probleemiks on Eestis saamas alternatiivsete tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamine. 2020. aasta Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumiseuuringu kohaselt ... 04 Jaanuar 2023
 9. Võta vabalt – uuel aastal nikotiinivabalt!

  Search category: Blogi

  Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmete kohaselt on tubaka tarvitamine seotud vähemalt 25 haiguse tekkega ja seda peetakse maailmas suurimaks surmade põhjustajaks. Nikotiini sisaldavad ka kõik ... 28 Detsember 2022
 10. Mobiilne noorsootöö aitab jõuda keerulistes oludes noorteni

  Search category: Blogi

  ... s meiega suhtlevatel noortel (sh täisealistel) palume meie juuresolekul mitte tarvitada alkoholi, tubakat ega selle alternatiive (e-sigaret, nikotiinipadjad jms), et näitlikustada tervislikku eluvii ... 07 Oktoober 2022
 11. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Search category: Blogi

  Tänapäeval otsivad inimesed aina enam võimalusi, et tulla toime töö ja eraelu pingetega. Üheks selliseks viisiks on ka uimastite tarvitamine. Uimastite alla kuuluvad: alkohol ja tubakas ehk ... 01 Juuni 2022
 12. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Search category: Blogi

  ... e Tubakainfo.ee Vepa.ee Vaimne tervis Taotlusvoor kohalikele omavalitsustele ja tervisekeskustele Kriisiinfo lehel Kriis.ee Sotsiaalkindlustusameti vaimse tervise nõustamine ja psühhosotsiaal ... 11 Aprill 2022
 13. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Search category: Lasteaias

  ... e Tubakainfo.ee Vepa.ee Vaimne tervis Taotlusvoor kohalikele omavalitsustele ja tervisekeskustele Kriisiinfo lehel Kriis.ee Sotsiaalkindlustusameti vaimse tervise nõustamine ja psühhosotsiaal ... 11 Aprill 2022
 14. Loobu nikotiinist

  Search category: Blogi

  ... sigarette, puutuvad noored rohkem kokku muude nikotiini sisaldavate alternatiivtoodetega: e-sigaretid, huuletubakas ja nikotiinipadjad. Levinud on valearusaam nagu oleksid nimetatud alternatiivid tervisele ... 04 Jaanuar 2022
 15. Kanep – mis on mis?

  Search category: Blogi

  ... t ja müüki. Legaliseerimise korral on kanep elanikele ostmiseks ja tarvitamiseks kättesaadav nagu alkohol ja tubakas. Kanepi vanuse- ja muud müügipiirangud otsustab riik. Eestis ei ole kanep legaliseeritu ... 15 September 2021
 16. WHO ülemaailmne tubakavaba päev 2021 kutsub inimesi pühendunult loobuma

  Search category: Uudised

  Tänane ülemaailmne tubakavaba päev (World No Tobacco Day) juhib tähelepanu suitsetamise ja teiste nikotiinitoodete tarvitamise tagajärgedele ning kutsub üles inimesi sellest loobuma, tehes seda pühendunult ... 31 Mai 2021
 17. Muusikud Jüri Pootsmann ja Valter Soosalu kutsuvad suitsetajaid liituma uuel aastal Sigarexitiga

  Search category: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös muusikute Jüri Pootsmanni ja Valter Soosaluga kutsuvad suitsetajaid alustama uuest aastast tubaka- ja nikotiinivaba elu ja tegema Sigarexitit. Loobumiskampaania ... 28 Detsember 2020
 18. Noored tarvitavad varasemast enam e-sigarette, huuletubakat ja rahusteid

  Search category: Uudised

  Noored tarvitavad tavasigarettide asemel rohkem e-sigarette ja huuletubakat, uue suundumusena on tõusnud uinutite ja rahustite kasutamine, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuringust. Vähenenud on ... 02 Juuni 2020
 19. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast

  Search category: Blogi

  Viimastel aastatel on tubakatööstuse retoorika oluliselt muutunud: räägitakse suitsuvabast tulevikust, kahjude vähendamisest ja lahenduste pakkumist rahvatervise probleemidele. Et mõista tagamaid, ... 31 Mai 2020
 20. TAI pakub alkoholitarvitamise vähendamisel abi uue internetipõhise programmiga „Selge“

  Search category: Uudised

  ... Kahjuks ei ole enamusel inimestest ei kodust ega koolist vajalikke kaasa antud,“ selgitas Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel. Programmi abil saab õppida teraapiatehnikatel ... 09 Aprill 2020