Otsi

Otsi sõna tubaka tarvitamine Kokku: 50 tulemust.

Otsingu tulemused

 1. Uimastitarvitamise märkamine ja probleemiga tegelemine töökohal

  Kategooria: Blogi

  Tänapäeval otsivad inimesed aina enam võimalusi, et tulla toime töö ja eraelu pingetega. Üheks selliseks viisiks on ka uimastite tarvitamine. Uimastite alla kuuluvad: alkohol ja tubakas ehk sead ... 01 Juuni 2022
 2. Terve inimene on kohaliku omavalitsuse kalleim vara

  Kategooria: Blogi

  ... vaimse tervise teemaleht Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond Liigume üheskoos tervemate inimeste ja edukamate omavalitsuste suunas! Blogipostituse aluseks on kohalike omavalitsuste juhtidele ja v ... 11 Aprill 2022
 3. Tervemad linna- ja vallakodanikud: ennetustöö

  Kategooria: Lasteaias

  ... imse tervise teemaleht Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond Liigume üheskoos tervemate inimeste ja edukamate omavalitsuste suunas! [1] Artikkel on osa kohalike omavalitsuste juhtidele ja volikog ... 11 Aprill 2022
 4. Loobu nikotiinist

  Kategooria: Blogi

  ... rette, puutuvad noored rohkem kokku muude nikotiini sisaldavate alternatiivtoodetega: e-sigaretid, huuletubakas ja nikotiinipadjad. Levinud on valearusaam nagu oleksid nimetatud alternatiivid tervisele ohu ... 04 Jaanuar 2022
 5. Kanep – mis on mis?

  Kategooria: Blogi

  ... le ostmiseks ja tarvitamiseks kättesaadav nagu alkohol ja tubakas. Kanepi vanuse- ja muud müügipiirangud otsustab riik. Eestis ei ole kanep legaliseeritud. Kanep meditsiinis Sageli räägitakse kanepi kasuta ... 15 September 2021
 6. WHO ülemaailmne tubakavaba päev 2021 kutsub inimesi pühendunult loobuma ...

  Kategooria: Uudised

  Tänane ülemaailmne tubakavaba päev (World No Tobacco Day) juhib tähelepanu suitsetamise ja teiste nikotiinitoodete tarvitamise tagajärgedele ning kutsub üles inimesi sellest loobuma, tehes seda pühendunult ja sih ... 31 Mai 2021
 7. Muusikud Jüri Pootsmann ja Valter Soosalu kutsuvad suitsetajaid liituma uuel aastal Sigarexitiga

  Kategooria: Uudised

  Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös muusikute Jüri Pootsmanni ja Valter Soosaluga kutsuvad suitsetajaid alustama uuest aastast tubaka- ja nikotiinivaba elu ja tegema Sigarexitit. Loobumiskampaania st ... 28 Detsember 2020
 8. Noored tarvitavad varasemast enam e-sigarette, huuletubakat ja rahusteid  ...

  Kategooria: Uudised

  Noored tarvitavad tavasigarettide asemel rohkem e-sigarette ja huuletubakat, uue suundumusena on tõusnud uinutite ja rahustite kasutamine, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuringust. Vähenenud on  ... 02 Juuni 2020
 9. Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast ...

  Kategooria: Blogi

  Viimastel aastatel on tubakatööstuse retoorika oluliselt muutunud: räägitakse suitsuvabast tulevikust, kahjude vähendamisest ja lahenduste pakkumist rahvatervise probleemidele. Et mõista tagamaid, tule ... 31 Mai 2020
 10. TAI pakub alkoholitarvitamise vähendamisel abi uue internetipõhise programmiga „Selge“

  Kategooria: Uudised

  ...  enamusel inimestest ei kodust ega koolist vajalikke kaasa antud,“ selgitas Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel. Programmi abil saab õppida teraapiatehnikatel tuginevaid os ... 09 Aprill 2020
 11. Loobu tubakast ...

  Kategooria: Töökohal

  Eestis ei suitseta pea 75% täiskasvanutest (TKU 2018). Igapäevaselt tarvitab tubakat 17% elanikest. Suitsetamine ei ole igapäevane elunorm. Õpitud tavana on suitsetamine küll pikemat aega vähenemas, kuid ... 30 Detsember 2019
 12. Tervise Arengu Instituut kutsub suitsetajaid tegema uuel aastal Sigarexitit

  Kategooria: Uudised

  TAI kutsub suitsetajaid alustama uuest aastast tubakavaba elu ja tegema koos teiste suitsetajatega Sigarexiti. Loobumiskampaania avapauk on 1. jaanuaril. Väljakutse tubakast loobumiseks on vastu võtnud  ... 30 Detsember 2019
 13. Järjest rohkem noori valib suitsuvaba elustiili

  Kategooria: Blogi

  ...  e-sigareti suitsetamine on ilmselt pigem languses. Samas on probleemiks huuletubakas. Nii huuletubaka kui ka e-sigareti tarvitajaid on ka nende noorte seas, kes traditsioonilisi sigarette ei suitseta n ... 30 Oktoober 2019
 14. TAI kutsub võtma puhkust alkoholist

  Kategooria: Uudised

  ... a, pole alkohol meie kehale hädavajalik aine ja selle puudumine ei tekita ühtegi probleemi,“ kommenteeris TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel. „Andes endale puhkust alkoholist, teed kingituse ... 27 August 2019
 15. TAI uuring: uimastite tarvitamine on seotud vaimse tervisega

  Kategooria: Uudised

  ... kirjeldab Eesti elanike hoiakuid uimastite tarvitamise suhtes ning erinevate uimastite sh narkootikumide, alkoholi ja tubakatoodete tarvitamise levikut. Andmete kogumine toimus 2018. aastal ja küsimustikule vast ... 21 August 2019
 16. Juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused ...

  Kategooria: Uudised

  Alates 1. juulist jõustuvad tubakaseaduse muudatused, millega keelatakse tubakatoodete, nendega seonduvate toodete ja kaubamärkide väljapanek müügikohtades. Samuti keelatakse tubakast erinevad maitse- ja  ... 01 Juuli 2019
 17. Lapsevanema roll laste uimastitarvitamise ennetamisel

  Kategooria: Töökohal

  Uimastite – alkohol, tubakas, narkootikumid – tarvitamist põhjustab inimese individuaalsete omaduste (nt enesehinnang, sotsiaalsete oskuste tase) ja teda ümbritseva keskkonna mõju. Samuti on uuringute  ... 30 Mai 2019
 18. Hoia tervist tööl: tubakavaba töökoha kujundamine ...

  Kategooria: Töökohal

  Tubakatarvitamine on seotud kümnete haiguste tekkega: kroonilised kopsuhaigused, pahaloomulised kasvajad, infarkt, insult jpm. Suitsetamine on üks suurimaid surmade ja invaliidsuse põhjustajaid maailmas. S ... 29 Aprill 2019
 19. Tervisekäitumise uuring: pooled eestimaalased hindavad oma tervist heaks

  Kategooria: Uudised

  ...  kes puutuvad tubakasuitsuga kokku tööl, kodus või avalikus ruumis. „Suitsetamise vähenemise taustal ei ole märgatavalt suurenenud teiste tubakatoodete, nagu e-sigaretid ja huuletubakas, kasutajate hu ... 01 Aprill 2019
 20. Mullu sai alkoholitarvitamise häire ravi teenuseid ligi 3000 inimest

  Kategooria: Uudised

  ... i ei aita ainult alkoholi liigtarvitajat, vaid ka tema lähedasi,“ lisas Veimer. TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juhi Anneli Sammeli sõnul arvatakse tihti, et alkoholitarvitamise häire ravi seisneb ain ... 01 Veebruar 2019