Töövahendid / Töövahendid

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatakse Eesti tervisega seotud statistikat ning uuringute tulemusi.

Sisene andmebaasi:

tstua logo

 

 

 

Andmeallikateks on Tervise Arengu Instituut, instituudis asuvad meditsiiniregistrid, Terviseamet, Ravimiamet ja teised asutused. Andmeallikad on nimetatud andmete juures üldinfona. Andmebaasi täiendatakse pidevalt.

Andmebaas koosneb põhivaldkondadest, mis jagunevad alateemadeks:

  • rahvastikunäitajad
  • haigestumus
  • tervishoiuteenuste kasutamine ja ravi põhjused
  • tervishoiu ressursid ja nende kasutamine
  • tervisekäitumine ja tervis
  • ravimite kasutamine
  • terviseprofiilide alusandmed
  • tervise infosüsteemi andmeid sisaldav statistika
  • toitumine - viide toitumisuuringute andmebaasi

Olemasolevate andmetabelite uuendamised ja uute andmete lisamise kuupäevad on toodud avaldamiskalendris. Iga tabeli viimane uuendamise kuupäev on esitatud andmetabelite loetelus tabeli nime järel.