Uudised / Sotsiaalministeerium hakkab tunnustama parimaid terviseedendajaid

Sotsiaalministeerium alustab programmiga, mille eesmärgiks on kord aastas tunnustada parimaid terviseedendajaid. Selle aasta teemaks on teadlikkuse tõstmine toitumise ja liikumise valdkonnas.

"Soovime riikliku tunnustamisega esile tõsta rahvastiku tervise arendamisse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi, kelle algatustel on oluline mõju turvalise tervisesõbraliku elukeskkonna arendamisele ja väärtustamisele ning tervislike eluviiside kujundamisele oma maakonnas," ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Iga aasta alguses edastab Sotsiaalministeerium maavalitsustele aasta prioriteetse teema, mis on aluseks maakonnas tunnustust vääriva inimese väljavalimisel. Tunnustamise süsteem ei ole piiratud ainult maavalitsuste või kohalike omavalitsuste juures töötavate spetsialistidega, vaid esitada võib kõiki tublisid inimesi, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevatöö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult.

Igal aastal tunnustatakse kuni 15 inimest, igast maakonnast ühte. Tervisedendajate tunnustamise üritus hakkab toimuma veebruarikuus ja seda korraldab Sotsiaalministeerium, mis tähendab, et aasta jooksul on kõikidel aktiivsetel terviseedendajatel võimalus silma paista ja järgmise aasta alguses riiklik tunnustus vastu võtta.