Uudised / Kuuendikud testivad KEAT laagris turvateadmisi

Kuuendikud testivad KEAT laagris turvateadmisi

  • Autor:Päästeamet
  • 04. Juuni 2012

Tallinna ja Harjumaa eesti- ning venekeelsete koolide kuuendate klasside õpilased kogunevad 30.-31.mail Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži Muraste kooli õppekompleksi eesmärgiga proovile panna koolitusprogrammis „Kaitse end ja aita teist" omandatud teadmised.

Möödunud sügisel ja 2012. aasta nelja esimese kuu jooksul on koolitusprogrammis KEAT eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi omandanud 48 Tallinna ja Harjumaa kooli kuuendate klasside õpilast.

Koolitusprogramm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja seda läbiva turvalisuse teema alusel. Lapsi õpetavad oma ala asjatundjad Päästeameti Põhja päästekeskusest, Põhja prefektuurist ja Eesti Punase Risti Tallinna Seltsist.

KEAT koolituse läbinud õpilane oskab aidata teisi, tagades seda tehes ka enda ohutuse. Ta oskab käituda tulekahju korral, teab ohutu ujumise põhitõdesid ja oskab uppujat märgates tegutseda. Ta teab, kuidas turvaliselt liigelda, millal helistada hädaabinumbril 112 või pöörduda abi saamiseks politsei poole. KEAT programmis on lapsed omandanud põhilised esmaabivõtteid, oskavad tegutseda verejooksu, põletuse või luumurru korral.

Koolitusprogrammi KEAT lõpulaagri mõlemal päeval on võistlustules 24 kooli neljast poisist, neljast tüdrukust ning õpetajast koosnev võistkond. Läbida tuleb 12 kontrollpunkti. Võistlejad kustutavad neis tuld, seovad haavu, avastavad lõhkekehi, päästavad vettekukkunuid, demonstreerivad jalgrattasõiduoskusi ja lahendatavad muid põnevaid ülesandeid. Iga võistkonnaga on kaasas Sisekaitseakadeemia kadett, kes on noortele hea eeskuju ja suur sõber kogu päeva.

„Kaitse end ja aita teist" projekti juhib Harjumaal ja Tallinnas Päästeameti Põhja Päästekeskus ning aitavad ühiselt ellu viia Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur, Maanteeameti põhja regioon, Kaitseliidu Harju Malev, Eesti Punase Risti Tallinna Selts, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Haridusamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Harju Maavalitsus, Eesti Tervisedenduse Ühing, Eesti Haigekassa, Operation Lifesaver Estonia ja Põhja-Eesti Pommigrupp ning Elektrilevi.

Õpetades lapsi loome endale turvalist tulevikku. KEAT laager on üks tükk tuleviku turvalisuse pusles.

Ajakirjanikel on võimalus Murastes testida oma ohutusalaseid teadmisi ja võrrelda neid kuuendike omadega. Soovist seda teha andke palun teada e-posti aadressil ants.raava@rescue.ee.