Uudised / Aktiivsena vananemise toetamiseks luuakse riiklik strateegia

Sotsiaalminister Hanno Pevkur kinnitas käskkirjaga töörühma, mille ülesandeks on välja töötada aktiivsena vananemise strateegia 2013-2020.

"Strateegia abil soovime kaasa aidata sellele, et Eesti vanemaealistel oleks piisavalt suured võimalused aktiivsena vananemiseks," ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur. "See tähendab muuhulgas elukestva õppe ja vanemaealiste tööturul osalemise soodustamist, vabatahtliku töö võimalusi jms.

Olulisel kohal on ka kättesaadavate, kvaliteetsete, jätkusuutlike ning seostatud tervishoiu- ja hoolekandeteenuste korraldamine," ütles Pevkur. "Oleme töörühma kaasamisel lähtunud põhimõttest, et esindatud oleksid erinevad eluvaldkonnad ja et sõna saaksid võimalikult paljud, keda teema puudutab," lisas minister.

Töörühma kuuluvad 60 erineva asutuse inimesed, kes esindavad avalikku sektorit, huvigruppide organisatsioone, teenuseosutajaid ja kõrgkoole. Töörühma esimees on Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler ning selle teenindamise tagab ministeeriumi hoolekande osakond.

Aktiivsena vananemise strateegia on suunatud nii 50-aastastele ja vanematele elanikele, kes pole veel pensionile jäänud ning osalevad aktiivselt tööturul, kui ka neile, kes tööturul enam ei osale ning võivad vajada tervishoiu- ja/või hoolekandeteenuseid.

Strateegia rakendusplaani eelnõu esitamise tähtaeg sotsiaalministrile on 20. detsember 2012.


Lisainfo: Helena Nõmmik, Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja, helena.nommik|ä|sm.ee, 6269 321, 53 304 974