Uudised / Seadusemuudatus tagab üldhooldekodudes mitmekülgsema abi

Seadusemuudatus tagab üldhooldekodudes mitmekülgsema abi

  • Autor:Sotsiaalministeerium
  • 30. Juuli 2012

Sotsiaalministeerium saatis eelnõude infosüsteemi kaudu kooskõlastamiseks seaduse eelnõu, mis võimaldab üldhooldekodu klientidele mitmekülgsema abi üldhooldekodus. Edaspidi saavad lisaks erihooldekodudele ka üldhooldekodud olenemata omandivormist taotleda koduõendusteenuse osutamiseks tegevusluba, kui kõik kehtestatud nõuded on täidetud.

"Kehtiv seadusandlus ütleb, et hooldamine ööpäevaringses hoolekandeasutuses on hooldusteenus, mis ei sisalda õe pädevuse komponenti," ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur. "Samas on hooldekodusse suunataval inimesel varem või hiljem ka õendusabi vaja. Seega soovime seadusemuudatusega omalt poolt kindlustada, et teenuse saajatel oleks juurdepääs kvaliteetsele õendusabile ja et seeläbi oleks maksimaalselt ka arvestatud nende vajadustega," lisas Pevkur. "Kindlasti on see oluliseks muudatuseks ka üldhooldekodudes töötavatele õdedele, kes saavad edaspidi töötada tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba omavas hoolekandeasutuses legaalselt õe ametikohal. Peamine eesmärk on aga teenuse parem kvaliteet