Uudised / Pärast langust tõusis tervishoiutöötajate tunnitasu 2009. aasta tasemele

Tervishoiutöötajate tunnipalk jõudis tagasi 2009. aasta tasemele, selgus Tervise Arengu Instituudi poolt iga-aastaselt läbiviidava tervishoiutöötajate palgauuringu andmetest.

Osalise- ja täistööajaga töötavate arstide keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli tänavu märtsis 8,73 eurot, kasvades aastaga 2%. Õendustöötajate ja hooldajate keskmine brutotunnipalk ilma lisatasudeta oli vastavalt 4,28 ja 2,35 eurot, tõustes eelmise aastaga võrreldes õendustöötajatel 2,3% ja hooldajatel 0,8%. Sarnaselt arstidele tõusis õendustöötajate ja hooldajate keskmine brutotunnipalk peale 2010. aasta langust tagasi 2009. aasta tasemel.

Uuringu andmetel oli täistööajaga töötavate arstide, hambaarstide ja arst-residentide keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega 2012. aastal 1781 eurot. Aasta varem ehk 2011 aga 1704 eurot. Täiskoormusega õendustöötajate keskmine brutokuupalk koos kõigi lisatasudega oli 889 eurot ja hooldajatel 497 eurot.

Kui eelmistel aastatel sisaldas arstide palganumber nii arstide, arst-residentide kui ka hambaarstide andmeid, siis uue ja täpsema info saamiseks ning rahvusvahelise võrreldavuse tagamiseks vaatab seekordne analüüs neid gruppe ka eraldi. Andmeid eraldi vaadates teenisid 2012. aastal arstid 1868 eurot, hambaarstid 1404 eurot ja arst-residendid 1017 eurot. Arstide kuupalk tõusis eelmise aastaga võrreldes 4,8%, arst-residentidel 1,3% ja hambaarstide töötasu langes 0,9%. Uuringu andmed näitavad tervishoiutöötajate töökoormuse tõusu.

Palgastatistikas on oluline näitaja mediaan, mis näitab summat, millest 50% töötajaist saavad vähem palka. Arstide kuupalga mediaan moodustas 1695 eurot, mis tähendab, et pooled arstid saavad vähemalt kümnendiku võrra keskmisest väiksemat palka. Õendustöötajatel oli palgamediaan 832 eurot ja hooldajatel 475 eurot.

Tervishoiutöötajate palgauuringut on alates 2002. aastast läbi viidud iga aasta märtsikuus. Uuringu andmed on kättesaadavad Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja uuringute andmebaasis www.tai.ee/tstua ja pikem analüüs koos eelmiste aastate uuringutega kodulehe aadressil www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud.

Tervise Arengu Instituut avaldab järgmisel nädalal ka tervishoiu kogukulude andmed 2011. aasta kohta ning kuu lõpus tervishoiutöötajate statistika kogumise uuendamise pilootuuringu tulemused (www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/tervishoiutootajate-statistika-kogumise-uuendamine).

 

Lisainfo:
Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee