Uudised / Täna algab Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse nädal

Täna algab Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse nädal

  • Autor:Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
  • 22. Oktoober 2012

22.–26. oktoobrini toimuval Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse nädalal kutsutakse tööandjaid ja töötajaid üles tegema riskide ennetamise nimel rohkem koostööd. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) ja tema partnerite korraldatava nädala jooksul toimub kogu Euroopas üritusi, mis toetavad tervislike töökohtade kampaaniat „Ennetame riske üheskoos".

„Tööohutus ja töötervishoid läheb korda kõigile ning edu nimel tuleb teha koostööd," selgitas EU-OSHA direktor dr Christa Sedlatschek. „Üks hiljutine hea näide, kuidas töötajate ja tööandjate koostöö kannab vilja, on Londoni 2012. aasta olümpiamängude rajatiste ehitamine – see oli suurim taristurajatiste ehitusplats Euroopas, kus töötas ligikaudu 36 000 inimest. Ehitusel ei hukkunud kedagi – olümpiastaadionite ehitamisel esimest korda –, seda tänu juhtkonna tugevale juhirollile, selgele teabevahetusele ning töötajate ja partnerite osalemisele tööohutuses ja töötervishoius."

Eesti EU-OSHA koordinatsioonikeskuse juhi Kristel Plangi sõnul on tänu suurenenud teavitustööle hakanud tööandjad kui ka töötajad tundma rohkem huvi töötervishoiu ning riskide ennetamise vastu. „EU-OSHA koostöös Tööinspektsiooniga on korraldanud tänavuse riskiennetuskampaania raames mitmeid tasuta seminare ja ümarlaudu, millest osavõtt on aina kasvanud. 2012.–2013. aasta tervislike töökohtade kampaania „Ennetame riske üheskoos" on välja töötatud eesmärgiga aidata riigiasutustel, ettevõtjatel, organisatsioonidel, juhtkonnal, töötajatel ja nende esindajatel ning teistel sidusrühmadel tööohutuse ja töötervishoiu edendamise nimel koostööd teha. Osalema on eriti teretulnud väiksemad ettevõtted," lisas Plangi.

Eestis tähistatakse töötervishoiu ja -ohutuse nädalat juba 14. korda toimuva töötervishoiupäevaga, mis toimub 26. oktoobril Rahvusraamatukogus.

Kampaania toetuseks on EU-OSHA koostanud kaks praktilist juhendit: juhtkonna juhirolli ning töötajate osalemise kohta tööohutuses ja töötervishoius.

Juhtkonna juhirolli tööohutuses ja töötervishoius käsitlevas praktilises juhendis antakse ettevõtete juhtidele praktilist teavet, kuidas parandada tööohutust ja töötervishoidu tõhusa juhtimise, töötajate osaluse ning pideva hindamise ja järelduste tegemise kaudu.

Töötajate tööohutuses ja töötervishoius osalemist käsitlevas praktilises juhendis tutvustatakse, kuidas töötajad saavad kasutada juhtkonnaga aktiivset koostööd tehes oma teadmisi, et parandada tööohutust ja töötervishoidu. Selles kirjeldatakse töötajate, nende esindajate ja tööandjate rolle, vastutusalasid ja õiguslikke kohustusi.

Juhendites on kasulikke kontroll-loetelusid nii tööandjatele kui ka töötajatele ja nende esindajatele.

Juhendeid saab kasutada ka uue meedia kaudu – iPadi jaoks on olemas rakendus „Tervislike töökohtade kampaania „Ennetame riske üheskoos"", milles on väärtuslikke abivahendeid ja materjale nii töötajatele kui ka juhtkonnale.

Lingid:
Juhtkonna juhiroll tööohutuses ja töötervishoius – praktiline juhend
Töötajate osalemine tööohutuses ja töötervishoius – praktiline juhend
Laadige alla iPadi tasuta rakendus
Kampaaniaüritused ja -ettevõtmised kogu Euroopas

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töökeskkonnaks. Agentuur uurib, arendab ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja tervishoiuteavet ning korraldab üleeuroopalisi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Hispaanias Bilbaos 1996. aastast tegutsev ELi agentuur koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste ning tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid, samuti juhtivaid eksperte EL 27 liikmesriikidest ja mujalt.

 

Lisainformatsioon:
Kristel Plangi
EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskuse juht
tel 626 9414, mob 5342 7785
kristel.plangi@ti.ee
http://osha.europa.eu