Uudised / Eestis algab esimene energiajookide tarbimise uuring

Eestis algab esimene energiajookide tarbimise uuring

  • Autor:Tervise Arengu Instituut, Põllumajandusministeerium
  • 26. Märts 2013

Tervise Arengu Instituut hakkab koostöös Põllumajandusministeeriumiga uurima Eesti 7–45-aastaste elanike energiajookide tarbimist.

„Uuringuga püüame välja selgitada energiajookide ja teiste kofeiinirikaste toitude tarbimist, tarbimise mustreid ning põhjuseid ja seoseid käitumisega," selgitas Tervise Arengu Instituudi ekspert Tagli Pitsi. „Energiajookidest räägitakse viimasel ajal üha enam, kuid tegelik ülevaade nende tarbimisest Eestis puudub – me ei tea, kes on peamised energiajookide tarbijad ja miks neid juuakse," lisas Pitsi.

Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajevi sõnul ongi uuringu põhiliseks väärtuseks saadav põhjalik ülevaade energiajookide tarbimisest vanusegrupiti. „Uuring annab selge ülevaate, millised elanikkonna grupid on energiajookidest enim mõjutatud," ütles Minjajev.

Uuring viiakse erinevates vanusegruppides läbi erinevaid küsitlusmetoodikaid kasutades. Juhuvaliku teel uuringusse sattunud koolide 1.–6. klasside õpilaste seas viiakse läbi suulised intervjuud ja kõikide koolide 7.–12. klassi õpilasi küsitletakse läbi internetipõhise ankeedi. Vanemas vanusegrupis viiakse uuring läbi telefoniintervjuude teel. Uuringut aitab läbi viia uuringufirma Faktum & Ariko.

Uuringutulemused avalikustab Tervise Arengu Instituut augustis.

 

Lisainfo:
Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee