Uudised / Uuenenud on amor.ee – seksuaaltervisealane info ja nõuandelehekülg noortele

Märtsis avati uuendatud kujul noortele suunatud seksuaaltervisealase info ja nõuandelehekülg www.amor.ee. Koduleht sisaldab mitmekülgselt infot seksuaalsusest ja tervisest, seksuaaltervisealastest nõustamisteenustest ja on nüüdsest nii eesti- kui venekeelne. Leheküljel töötab ka internetinõustamise süsteem.

„Seksuaaltervisealane info- ja internetinõustamiskeskkond www.amor.ee on tegelikult juba omajagu pika ajalooga," räägib Made Laanpere, naistearst ja Eesti Seksuaaltervise Liidu liige. „Seksuaaltervisealast nõustamist interneti vahendusel alustasid Tartu noorte nõustamiskeskuse arstid ja ämmaemandad juba 1998. aastast, sel ajal loodi ka nõustamise ning infoartiklitega kodulehekülg www.amor.ee," lisab Made Laanpere. Noorte kirjade arvu kasvades muudeti kodulehe struktuuri, loodi vastav nõustamis- ja administreerimiskeskkond, lisandus ka foorum ning kodulehest sai aastateks Eesti Seksuaaltervise Liidu kodulehekülg.

Eesti Seksuaaltervise Liidu projektijuhi Triin Raudsepa sõnul on kõige olulisem muutus uuenenud kodulehe puhul asjaolu, et lehele on loodud endisest laiemad võimalused vene keelt kõnelevatele noortele. „Läbi Avatud Eesti Fondi toetud projekti on olnud võimalus tagada seni tehtud töö järjepidevus ning luua võrdsed võimalused vene keelsetele noortele ligipääsuks tõepärasele ja asjatundlikule seksuaaltervisealasele teabele. Pidades silmas HIV kontsentreeritud levikut Ida-Virumaal ja Tallinnas on oluline aidata kaasa vene keelt kõnelevate noorte teadlikkuse kasvule seksuaalsel teel levivate haiguste ja HIViga seoses," sõnas Raudsepp. „Kodulehega seoses jätkatakse arendustöid järjepidevalt edasi, praeguseks on Eesti Seksuaaltervise Liidu noored asjatundjad Kätlin Otti ja Marie Abel aktiivselt tegelenud korduma kippuvate küsimuste avaliku andmebaasi laiendamisega, misläbi võib edaspidi veelgi suurem hulk noori oma küsimustele juba inforubriike lugedes asjakohase vastuse leida."

Tänaseks on koduleht ja ühes sellega internetinõustamine saavutanud märkimisväärse populaarsuse. Kodulehte külastatakse ühes kalendrikuus üle 25 000 erinevast arvutist, igaaastaselt vastatakse loodud nõustamiskeskkonna kaudu üle 4000 kirjale, töötab foorum. Nõustamiskvaliteedi tõstmiseks ja hoidmiseks on loodud toimiv omalaadne kvaliteedikontrolli süsteem, kirjadele vastab ~40 omaala asjatundjast koosnev motiveeritud meeskond. Regulaarselt on toimunud nõustajate täiendkoolitused, läbi on viidud supervisioone ja kovisioone.

Noortelt saabuvad amor.ee nõustamisportaali erinevad seksuaaltervisealased küsimused, millest paljudel juhtudel (nt seksuaalne väärkohtlemine, rasestumisvastaste vahendite kasutamine vm) on vajalik kiire professionaalne sekkumine, mis on internetinõustamise teel võimalik.

„Internetinõustamise teenus on kõigile Eesti noortele väga vajalik, millele viitavad ka erinevad uuringud ja statistilised suundumused," räägib Kai Part, naistearst ja Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatuse liige, kes Tartu Ülikoolis uurib ka noorte seksuaalkäitumise mõjureid. „Internetinõustamise teenus, juhul kui see on professionaalne ja läbimõeldud, aitab pikemas perspektiivis kokku hoida ressursse tervishoiule. UNESCO uurijad leidsid näiteks 2010. aastal, et Eesti kooli seksuaalharidus koos noorte nõustamiskeskuste võrgustikuga (mille toetavaks tegevuseks on ka amor.ee internetinõustamine) on väga kuluefektiivne viis HIV juhtude ja soovimatute raseduste ärahoidmiseks," lisas Kai Part.

Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) alustas tööd 1994. aastal Eesti Pereplaneerimise Liidu nime all, 2005. aastast alates on organisatsiooni nimeks Eesti Seksuaaltervise Liit. Alates 1995. aastast on ESTL Rahvusvahelise Pereplaneerimise Föderatsiooni (IPPF) liige. Eesti Seksuaaltervise Liidu missioon on kõikide inimeste seksuaal- ja reproduktiivtervise edendamine ning seksuaalsete ja reproduktiivsete õiguste kaitsmine Eestis, seksuaaltervise kohta informatsiooni ja heatasemeliste teenuste kättesaadavuse tagamine.

 

Lisainfo:
Triin Raudsepp
Eesti Seksuaaltervise Liit
triin@estl.ee
mob 506 2690
www.amor.ee