Uudised / „Suitsuprii klassi" programmi lõpetas suitsupriina 82% klassidest

Kooliõpilastele suunatud ennetusprogrammi "Suitsuprii klass" lõpetas tänavu suitsupriina kokku 688 klassi ehk 82% kõigist alustanud klassidest.

Konkursi läbiviija, Tervise Arengu Instituudi projektijuhi Reelika Viitamehe sõnul alustas oktoobris ennetusprogrammiga 842 põhikooli- ja gümnaasiumiklassi 214 koolist kokku 14 167 õpilasega.

„See oli konkursi 11-aastase ajaloo suurim osalevate klasside arv ja klasse oli tänavu 80 võrra enam kui eelmisel õppeaastal. Seetõttu oli ka suitsupriilt programmi lõpetanute arv suurem, kuid protsentuaalselt jäi nii sel kui eelmisel õppeaastal n-ö edukate klasside protsent 82 juurde," lausus Viitamees.

Kuus kuud vältavas ennetusprogrammis oli kõige enam osalejaid 4. ja 7. klassidest, vastavalt 149 ja 122 klassi.

Kõigi suitsupriilt lõpetanud klasside vahel loosis Tervise Arengu Instituut välja 15 rahalist preemiat suurusega 320 eurot, mida klass saab kasutada matka, ekskursiooni või muu klassiürituse korraldamiseks. Auhinna saavad järgmised klassid:

 • Emmaste Põhikooli 5. klass
 • Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi 4.b klass
 • Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 5.a klass
 • Oru Kooli 4. klass
 • Narva Soldino Gümnaasiumi 6.d klass
 • Mooste Põhikooli 5. klass
 • Paikuse Põhikooli 7.b klass
 • Järvakandi Gümnaasiumi 4. klass
 • Leisi Keskkooli 7. klass
 • Tallinna K. Pätsi Vabaõhukooli 8.T klass
 • Tartu Tamme Gümnaasiumi 5.a klass
 • Valga Põhikooli 5.a klass
 • Viljandi Jakobsoni Kooli 5.c klass
 • Sõmerpalu Põhikooli 4. klass
 • Jõgeva Gümnaasiumi 11.b klass

Soomest alguse saanud ja enam kui 20 Euroopa riigis läbiviidava "Suitsuprii klassi" peamiseks eesmärgiks on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist. Programmis osalevad klassid otsustavad olla tubakavabad vähemalt kuus kuud ning lisaks suitsetamisele ei tohi tarbida ka muid suitsuvabu tubakatooteid ega teha vesipiipu. Õpilaste suitsust eemale hoidmiseks ei kasutata siin hirmu tekitamise meetodit, vaid hoopis soovitavat käitumisviisi ehk tunnustatakse mittesuitsetamist.

Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring näitab, et neid, kes ei ole suitsu proovinud, oli 2010. aastal 11–15-aastaste hulgas 50% (44% poistest ja 55% tüdrukutest). Positiivne on, et suitsu mitteproovinute osakaal on tunduvalt suurenenud just 11-aastaste poiste hulgas (62%-lt 70%-ni). Regulaarseid suitsetajaid oli 11–15-aastaste hulgas 9%, neli aastat varem aga 12%. Õpilaste keskmine vanus esimest korda suitsetades oli 2010. aastal 11,9 aastat.

Tark ei tossa!

 

Lisainfo:
Reelika Viitamees
Tervise Arengu Instituudi projektijuht
tel 659 3972
reelika.viitamees@tai.ee

Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee