Valdkonnad / Tubakas

Suitsetajaid (igapäevased või juhusuitsetajad) oli veerand vastanutest (31% meestest ja 20% naistest).

Igapäevasuitsetajaid oli 17,2 % (2016 – 21,3%), sh meestest 23,4% (2016 – 29,9%) ja naistest 12,9% (2016 – 15,5%). Igapäevasuitsetajate osakaal on perioodil 2008-2018 langenud 15,2% meestel ja 4,2% naistel.

Juhusuitsetajaid oli 7,5% vastanutest (2016 – 7,8 %).

Vastanutest 28% (2016 – 27,3%) olid endiseid suitsetajad ja 47,3% (2016 – 43,6%) mittesuitsetajaid.

Igapäevasuitsetajatest ¾ suitsetas päevas 10–20 sigaretti.

Enam kui 20 sigaretti päevas suitsetavaid vastajaid oli enim 35–54 aastaste meeste seas. Pooled kõigist suitsetajatest (52% igapäevasuitsetajatest ja 37% juhusuitsetajatest) tahaks suitsetamisest loobuda.

Viimase 12 kuu jooksul oli e-sigaretti tarvitanud 10,5% (2016 - 11%) vastanutest. Igapäevaseid tarvitajaid on 1,5 % (2016 – 1,5%), neist mehi 2,6% ja naisi 0,8%. Kõige rohkem (5,7%) tarvitavad e-sigaretti igapäevaselt mehed vanusgrupis 25-34 aastat.

Vesipiipu on viimase 12 kuu jooksul suitsetanud 13,8% (2016 – 13,1%).

Huuletubaka ehk snusi tarvitajaid oli 3,3% (2016 – 3,4%), neist igapäevaseid tarvitajaid 0,6%. Huuletubakat tarvitatakse regulaarselt eelkõige noorte, 16-24 aastaste meeste seas (mõnikord nädalas 5,8% ja igapäev 2,5%).

Passiivne suitsetamine on viimase 10 aasta jooksul järjepidevalt vähenenud. Kui 2008.a viibis vähemalt tund aega päevas suitsustes tööruumides 13% vastajatest, siis 2018.a vaid 4%. Suitsustes avalikes ruumides viibis 2008. a 6%, 2018.a aga 2%. Eluruumides suitsetati 2008.a 27% vastajate kodudes, 2018.a aga 12% kodudes.

2018.aasta Eesti sünniregistri andmetel suitsetas rasedatest 5,3% ja lõpetas suitsetamise esimesel trimestril 2,4% (2016.aastal suitsetas rasedatest 5,7% ja lõpetas suitsetamise esimesel trimestril 1,8%).

 

Allikas: Täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2018 (TKU 2018)