Uudised / Politsei rõhutab täiskasvanute rolli alaealiste alkoholitarvitamise ennetamisel

Politsei alustas teavituskampaaniat, mis keskendub täiskasvanute rollile alaealiste alkoholi kättesaadavuse tõkestamisel. Lisaks teavitustööle pöörab politsei ka järelevalves rohkem tähelepanu täiskasvanute poolsele alkoholiseaduse rikkumiste avastamisele ehk alaealisele alkoholi müümisele või üle andmisele.

Politsei- ja Piirivalveameti ennetusvaldkonna juhi Pille Luiga sõnul on kampaania peamiseks sihtrühmaks täiskasvanud, kelle käe läbi alkohol alaealistele kättesaadavaks saab. „Siinkohal ei räägi me ainult kauplustest, kes alkoholi müüvad, vaid ka noore enda tuttavatest ja sõpradest. Just noortega samas seltskonnas liikuvad täisealised on tihti võtmekoht, mille kaudu alkohol alaealisteni jõuab," selgitas Luiga.

Koostöös kaubandusettevõtete ja alkoholitootjatega läbi viidava teavituskampaania algus on ajastatud koolilõpupidude perioodile ning see jätkub kogu suve jooksul. Poodides kasutatakse aasta lõpuni helireklaame, mis teatavad alkoholi müügi keelatusest alaealistele. Müüdava alkoholi pudelikaeltel on sildid, mis rõhutavad täiskasvanute vastutust alaealisele alkoholi kättesaadavuse tõkestamisel. Müüjate ja turvatöötajate teadlikkust suurendatakse koolituste ja infopäevadega, et kontroll alkoholi müümisel oleks tõhusam.

Alkoholiseadus keelab alaealisele alkohoolset jooki pakkuda, müüa või üle anda. Eelmisel aastal registreeriti alaealiste poolt alkoholiseaduse rikkumist 7658 korral ning alaealisele alkoholi kättesaadavaks tegemisega seotud süütegusid 255 korral. "Ka alkoholiseaduse rikkumiste statistikas peaks tulevikus rohkem kajastuma järelelvalve täiskasvanute suhtes, kelle läbi alkohol noortele kättesaadavaks saab," ütles Pille Luiga.

Teavituskampaania saab teoks tänu osalevate alkoholitootjate ja kaubandusettevõtete sotsiaalsele vastutustundele. Politsei- ja Piirivalveamet tänab Kaupmeeste Liitu, Tridens ASi, Sakut ja A. Le Coqi.

 

Lisainfo:
Tuuli Härson
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
kommunikatsioonibüroo
tel 612 3232, mob 5554 0727
tuuli.harson@politsei.ee