Valdkonnad / Alkohol

Uuringud ja analüüsid

  • 06. Oktoober 2020

Alkoholitarbimist ja sellega kaasnevaid mõjusid Eestis käsitletakse Eesti Konjunktuuriinstituudi ning Tervise Arengu Instituudi ühiselt koostatud aastaraamatutes:

Elanikkonna tervise- ja tervisekäitumise uuringud, mis käsitlevad ka alkoholitarvitamist:

Kooliõpilaste tervisekäitumise (HBSC) uuringud, mis käsitlevad ka alkoholitarvitamist:

Koolinoorte alkoholi ja narkootikumide tarvitamise (ESPAD) küsitlus-uuringud:

Muud uuringud:

Tervise Arengu Instituudi korraldatud alkoholikonverentside ettekanded:

MÄRKSÕNAD: alkohol alkoholi tarvitamine alkoholitarvitamine