Valdkonnad / Alkohol

Alkoholitarvitamise häire ravi teenuste ja alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise (ALVAL) teenuse osutamine jätkuvad ka 2022. aastal.

Eesmärk on alkoholi liigtarvitamise ja sellega kaasnevate kahjude vähendamine järgmiste tegevuste abil:

  • alkoholi liigtarvitamise (ohustav tarvitamine, kuritarvitamine ja sõltuvus) ennetamine, sh varajane avastamine ja lühisekkumine perearstide ja pereõdede poolt;
  • tänapäevaste ravivõimaluste tagamine alkoholitarvitamise häirega patsientidele;
  • avalikkuse teavitamine alkoholitarvitamise häire olemusest ja ravivõimalustest, et julgustada inimesi abi otsima ja vähendada stigmatiseeritud suhtumist abivajajatesse;

Tervise Arengu Instituut koostöös partneritega, kelleks on nii ennetuse kui ka raviga tegelevad spetsialistid, töötas välja vajalikud ennetus- ja raviteenused. Tervise Arengu Instituut toetab teenuste osutamist:

  • koolituste pakkumisega teenuste osutajatele
  • konverentside korraldamisega eri sihtgruppide teadlikkuse parandamiseks
  • veebipõhise eneseabiprogrammi „Selge“ arendamisega
  • elanikkonna teavititamisega veebilehe alkoinfo.ee vahendusel.

Tervise Arengu Instituudi peamised koostööpartnerid programmi eesmärkide saavutamisel on tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad. Kaasatud on Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, erialaühendused, Tartu Ülikool, haiglad ja perearstikeskused üle Eesti jt. 

Teenuste sihtrühm on alkoholi liigtarvitajad ja nende lähedased. Alkoholiga kaasnevaid probleeme ja nende lahendamise võimalusi teavitame meedia kaudu ka avalikkusele.

Selleks, et jõuaksid endale kõige vajalikuma infoni võimalikult kiiresti, kasuta ka lehe vasakul pool olevaid otselinke.

Ennetus  Ravi  Teadlikkus 
üldarstiabi osutajad üldarstiabi osutajad www.alkoinfo.ee
sotsiaaltöötajad psühhiaatrilise abi osutajad (psühhiaater, vaimse tervise õde, psühholoog, sotsiaaltöötaja) alkoholiteemalised konverentsid
lastekaitsetöötajad temaatilised kampaaniad

kriminaalhooldajad, kaplanid

sotsiaalkindlustusamet
töötukassa
politsei
tööandja