Valdkonnad / Alkohol

Kainem ja Tervem Eesti programmi on pikendatud kuni 2021. aasta lõpuni.

Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ eesmärgiks on alkoholi liigtarvitamise ja sellega kaasnevate kahjude vähendamine. Programmi tegevused on: 

 • alkoholi liigtarvitamise (ohustav tarvitamine, kuritarvitamine ja sõltuvus) ennetamine, sh varajane avastamine ja lühisekkumine esmatasandi teenuseosutajate poolt;
 • tänapäevaste ravivõimaluste tagamine alkoholitarvitamise häirega patsientidele;
 • avalikkuse teavitamine alkoholitarvitamise häire olemusest ja ravivõimalustest;
 • rakendatud meetmete tulemuslikkuse seire.

Programmi toetuse saajaks on Tervise Arengu Instituut, kes koostöös erinevate partneritega

 • arendab välja vajalikud ennetus- ja raviteenused
 • toetab teenuste osutamist 
  • koolituste pakkumisega erinevate teenuste osutajatele; 
  • trükiste väljatöötamise, tootmise ja levitamisega; 
  • konverentside korraldamisega erinevate sihtgruppide teadlikkuse tõstmiseks.

Programmi tekst

Tervise Arengu Instituudi peamised koostööpartnerid programmi eesmärkide saavutamisel on tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajad. Kaasatud on Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, sotsiaalministeerium, justiitsministeerium, erialaühendused, Tartu Ülikool jt. 

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 rahastatud programmi käigus arendatavate teenuste sihtrühmaks on eelkõige alkoholi liigtarvitajad. Alkoholi liigtarvitamisega kaasnevaid tervise ja sotsiaalse toimetuleku probleeme ja nende lahendamise võimalusi soovitakse meedia kaudu teadvustada ka laiemale avalikkusele.

Programm on mõeldud nii ennetuse- kui raviga tegelevatele spetsialistidele ning oluline osa programmis on teavitustööl. Et iga sihtgrupp jõuaks endale kõige vajalikuma infoni võimalikult kiiresti on võimalik kasutada lisaks menüüle lehe vasakul küljel ka otselinke. 

Ennetus  Ravi  Teadlikkus 
üldarstiabi osutajad üldarstiabi osutajad www.alkoinfo.ee
sotsiaaltöötajad psühhiaatrilise abi osutajad (psühhiaater, vaimse tervise õde, psühholoog, sotsiaaltöötaja) alkoholiteemalised konverentsid
lastekaitsetöötajad temaatilised kampaaniad

kriminaalhooldajad, kaplanid

sotsiaalkindlustusamet
töötukassa
politsei
tööandja