Valdkonnad / Alkohol

Alkoholipoliitika

  • 27. Oktoober 2023

Alkoholipoliitika all mõeldakse meetmete ja tegevuste kompleksi, mis on suunatud alkoholi tarvitamisest tingitud tervise- ja sotsiaalsete kahjude vähendamiseks ühiskonnas.

Alkoholipoliitika eesmärkideks on:

  • edendada rahvatervist ja heaolu
  • ennetada alaealiste alkoholi tarvitamist
  • kaitsta alkoholi mittetarvitajaid teiste inimeste alkoholi tarvitamisega kaasnevatest negatiivsetest mõjudest
  • teavitada elanikkonda alkoholi tarvitamisega kaasnevatest mõjudest (1)

 

(1) World Health Organization (2009) Handbook for action to reduce alcohol-related harm

 

MÄRKSÕNAD: alkohol alkoholi tarvitamine alkoholitarvitamine alkoholipoliitika