Valdkonnad / Alkohol

Alkoholipoliitika mujal

  • 27. Oktoober 2023

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO)

WHO poolt kogutud statistika ja läbiviidud uuringute andmed ning raportid alkoholi tarvitamise kohta maailmas ja erinevates WHO regioonides on kättesaadavad WHO veebist teema "Alkohol" all. Värskeim raport alkoholi tarvitamise kohta maailmas avaldati 2011. aasta veebruaris: Global Status Report on Alcohol and Health 2011. Raport esitab andmed alkoholi tarvitamise ja selle tervisemõjude kohta maailmas ning regioonides, samuti käsitletakse liikmesriikide tegevust alkoholipoliitika kujundamisel.

Euroopa

Suurim Euroopa võrgustik, mis tegeleb alkoholipoliitika kujundamisega, on EUROCARE. 1990. aastal tegevust alustanud vabatahtlikke ja mittetulundusühendusi koondav võrgustik ühendab täna umbes 50 riiklikku organisatsiooni 22st Euroopa riigist. Võrgustikku kuuluvad teadusasutused, erinevad haridus- ja koolitusasutused, nõustamis- ning sotsiaalteenuseid pakkuvad organisatsioonid, paikkonnas ja töökohtadel ennetustegevusi arendavad ning avalikku teavet edastavad organisatsioonid.

Põhjamaad ja Balti riigid

NordAN võrgustik (The Nordic Alcohol- and Drug Policy Network)  ühendab gruppe ja organisatsioone, mille eesmärgiks on edendada ranget alkoholi- ning uimastipoliitikat Põhjamaades ja Balti riikides.

Ameerika Ühendriigid

Ameerika Ühendriikides on riiklikul tasandil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholismi ennetamise valdkonnas juhtivaks asutuseks NIAAA (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism). Instituudi tegevuste hulka kuuluvad alkoholi tarvitamist ja tervisemõjusid käsitlevate laialdaste teadusuuringute korraldamine ja toetamine, koostöö teiste riiklike ning rahvusvaheliste asutustega alkoholiga seotud valdkondades, teadusuuringute tulemuste vahendamine tervishoiuspetsialistidele, teadlastele, poliitikakujundajatele ja avalikkusele.

MÄRKSÕNAD: alkohol alkoholi tarbimine alkoholitarbimine alkoholipoliitika