Uudised / OECD värske tervisestatistika keskendub tervishoiukulutustele

OECD värske tervisestatistika keskendub tervishoiukulutustele

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 28. Juuni 2013

27. juunil avaldas Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) värsked tervisestatistika andmed „OECD Health Data 2013", kus erilise tähelepanu all on tervishoiukulutustega seotud teemad.

OECD liikmesriikide keskmised tervishoiukulutused 2011. aastal jäid majanduskriisi jätkuva mõju tõttu samale tasemele aasta varasemaga. 2010. aastal alanud järsk langus jätkus sellistes riikides nagu Kreeka, Iirimaa, Island ja Hispaania. Eestis ja Tšehhis jäid 2011. aasta kulutused eelnevaga võrreldes sarnasele tasemele.

Mõned riigid, nagu näiteks Portugal ja Itaalia, suutsid kärpeid 2010. aastal edasi lükata, kuid vähendasid oluliselt avaliku sektori tervishoiukulutusi 2011. aastal. Alates 2009. aastast on tervishoiukulutused kasvanud vaid kahes OECD riigis − Iisraelis ja Jaapanis.

Ka OECD riikide keskmine tervishoiu kogukulude protsent sisemajanduse koguproduktist (SKP) langes 9,5%-lt 2010. aastal 9,3%-le 2011. aastal. Kui mitte arvestada kapitalikulusid, siis vähenesid tervishoiu jooksvad kulud aasta varasemaga võrreldes 0,1 protsendipunkti ehk keskmiselt 9%-le SKP-st.

OECD Health Data andmebaas hõlmab OECD riikide tervisesüsteeme, tervishoiuressursse ja rahvastiku terviseseisundit kirjeldavaid riigiti võrreldavaid andmeid. Avalikuks kasutamiseks on kättesaadav 70% kogu OECD poolt kogutavast statistikast.
„OECD Health Data 2013" andmebaas asub aadressil www.oecd.org/health/health-systems/oecdhealthdata.htm.

OECD ingliskeelne pressiteade: www.oecd.org/els/health-systems/health-spending-continues-to-stagnate-says-oecd.htm

 

Lisainfo:
Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee