Uudised / Erakorralise meditsiini osakonda pöördub ööpäevas ligi 1300 inimest

Haiglate erakorralise meditsiini osakonda saabub iga-aastaselt patsiente aina rohkem, näitab Tervise Arengu Instituudi statistika. Möödunud aastal osutati erakorralist arstiabi kokku 472 978 korral, mis on 2011. aastaga võrreldes 1,3% võrra enam.

„Kui vaadata pikemat aegrida, siis perioodil 2006–2012 on erakorraliste patsientide vastuvõtt kasvanud 23,2%, see on aastas ligi 90 000 pöördumist enam," märkis Instituudi analüütik Ingrid Valdmaa. „Kui näiteks 2006. aastal sai ööpäeva jooksul abi ligi 1050 inimest, siis mullune ööpäevane erakorraliste patsientide hulk ulatus ca 1300-ni".

Eestis on 21 haiglat, kus erakorralist arstiabi osutatakse, neist 16-l on erakorralise meditsiini osakond ning viiel väiksem erakorraline vastuvõtt või tuba.

Haigla liigiti on ootuspäraselt keskmine ööpäevane koormus erakorralises vastuvõtus väga erinev. „Keskmiselt sai möödunud aastal ööpäevas erakorralist arstiabi piirkondlikus haiglas 163 patsienti, keskhaiglas 114, üldhaiglas 30 ning kohalikus haiglas viis patsienti. Piirkondlike ja keskhaiglate ööpäevane erakorraline vastuvõtt on oluliselt suurenenud – 2006. aastal oli vastavad näitajad keskmiselt 124 ja 92 patsienti ööpäevas –, ning üld- ja kohalikel haiglatel jäänud samaks," kommenteeris Valdmaa.

Erakorralistest patsientidest veidi üle kahe kolmandiku pöördus eelmisel aastal ise erakorralisse vastuvõttu, 19% patsientidest transportis kiirabi ja 12% suunati teistest tervishoiuasutusest. Laste osatähtsus patsientidest moodustas 21%, mis on sarnane eelnevatelegi aastatele.

Erakorralise meditsiini statistika on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Lisainfo: