Uudised / Rahvusvaheline ideekonkurss "Täiuslik tervist edendav lasteaed ja kool" k...

Euroopa tervist edendavate koolide võrgustik (SHE Network) kutsub lasteaialapsi ja kooliõpilasi osalema ideekonkursil „Täiuslik tervist edendav lasteaed ja kool".

Euroopa tervist edendavate koolide (SHE) sekretariaat on lasteaedadele ja koolidele välja töötanud juhendid, innustamaks lasteaialapsi ja kooliõpilasi oma mõtteid ning ideid kunstiliselt väljendama ja konverentsile saatma.

Laadi alla konkursi juhend:

Ideekonkursil osalejate tööd palume saata juhendites toodud e-posti aadressidele enne 20. septembrit.

Kõik tööd pannakse välja Taanis Odenses toimuva Euroopa IV tervist edendavate koolide konverentsil ning viis parimat saavad tunnistuse ja märgitakse ära 2014. aastal avaldatavas innovatiivsete praktikate kogumikus.