Uudised / Algab suur Eesti rahvastiku toitumisuuring

Algab suur Eesti rahvastiku toitumisuuring

  • Autor:Põllumajandusministeerium, Tervise Arengu Instituut
  • 03. September 2013

Täna, 3. septembril algab suur Eesti toitumisuuring, mille käigus uuritakse aasta jooksul ligi 9000 Eesti inimese igapäevast toidulauda. Viimane suurem toitumise uuring tehti Eestis 16 aastat tagasi.

„Viimase paari kümnendi jooksul on Eesti inimeste igapäevane toidulaud olnud väga kiires muutumises. Algav suur uuring aitabki hinnata, kui tervislikult me toitume ja millised on toiduga seotud riskid," ütles põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev. „Uuring annab võimaluse hinnata näiteks erinevate lisaainete hulka meie toidulaual."

Uuringu koordinaator ja Tervise Arengu Instituudi vanemteadur Eha Nurk ütles, et rahvastiku toitumise uuring aitab paremini mõista Eesti inimeste toitumisharjumusi ja saab aluseks ka edasistele teadusuuringutele. „Näiteks on Eestis tõsiseks probleemiks tõusmas ülekaalulisus ja rasvumine, kuid nende probleemide ohjeldamiseks on kõigepealt vaja põhjalikku ülevaadet meie toidulauast," ütles Nurk.

Toitumisuuringus osalejad on valitud välja juhuvalimi alusel. Kokku uuritakse aasta jooksul ligi 9000 inimese toitumist vanusevahemikus 4 kuud kuni 74 aastat. Uuringu esialgsed tulemused avaldatakse 2015. aasta alguses.

Uuringu läbiviimist rahastavad Euroopa Toiduohutusamet, Põllumajandusministeerium, Tervise Arengu Instituut ja Euroopa Regionaalarengu Fondi programm TerVE, mida viib ellu SA Eesti Teadusagentuur. Uuringut teeb Tervise Arengu Instituut koos uuringufirmaga SIA GfK Custom Research Baltic Eesti.

Viimane suurem Eesti elanike toitumist puudutav uuring toimus 1997. aastal, kuid selles ei käsitletud laste toitumist.

Uuringu koduleht: http://www.tai.ee/et/toitumisuuring