Valdkonnad / Toitumine

Ülekaalulisus ja rasvumine on muutumas üha tõsisemaks probleemiks kogu maailmas.

Ülekaalulisus suurendab oluliselt riski haigestuda eluohtlikesse kroonilistesse haigustesse nagu näiteks 2. tüübi diabeet ja südame-veresoonkonnahaigused. Need on peamised haigused, mis põhjustavad enneaegset suremust. Ülekaal põhjustab 5% Eesti rahvastiku haiguskoormusest, ülekaaluga seotud suremusest tingitult kaotatakse enim eluaastaid (53%) südame isheemiatõve tõttu, sellel järgneb insuldist ja hüpertensioonist põhjustatud eluaastate kaotus.

Ülekaalu peamised põhjustajad on vähene kehaline aktiivsus ja tasakaalustamata toitumine.

Viimasele, 2016. aasta kevadel toimunud Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu postiküsitlusele, vastas 2751 inimest vanuses 16–64 aastat. Uuringutulemused näitasid, et võrreldes eelmise, 2012. aasta uuringuga märkimisväärseid muutusi Eesti täiskasvanute tervisekäitumises, ka toitumise osas, ei olnud.

Soovitavast päevasest kogusest vähem söövad puuvilju/marju peaaegu pooled vastanutest (46%) ja nende osa kasvab pidevalt, köögivilju peaaegu kolm neljandikku (67%). Nende osa, kes kala ei söö, on aga aasta-aastalt vähenenud.

Jätkuvalt on tõsiseks probleemiks täiskasvanute ülemäärane kehakaal. Ülekaalus (kaaluindeks 25,05–29,9) oli 40% meestest ja 27% naistest. Näitaja tõus oli enamikes meeste vanuserühmades ning 16-24 ja 45-54 aastastel naistel, kõigis vanuserühmades oli ülekaaluliste osa meestel suurem kui naistel. Rasvunud (kaaluindeks 30 või rohkem) olid, st põdesid rasvtõbe, 20% meestest ja 19% naistest, näitaja on pidevalt kasvanud alates 1994. aastast.

Meeste hulgas on rasvunute osa tõusnud kiiremini ning naistest suurem. Rasvunuid oli kõige rohkem 55–64-aastaste seas ja enamikes vanuserühmades (va kõige vanemad) oli nende osa suurem meestel.