Valdkonnad / Toitumine

Tervise Arengu Instituudi koordineerimisel toimub Eesti riiklike toitumis- ja toidusoovituste uuendamise protsess.

 

Uuendatud Eesti toitumis- ja liikumissoovitused

 

Eelmised riiklikud toitumis- ja toidusoovitused, mis põhinesid peamiselt Põhjamaade toitumissoovitustel, avaldati aastal 2006 (vt juhendit siit).

Uuendamine on vajalik selleks, et pidada sammu kaasaegsete tõenduspõhiste seisukohtadega. Arvestades aga väikeriigi võimalusi, on meil piiratud nii alusmaterjalide koondamise kui ka nende läbitöötamiseks vajalik ressurss. See on põhjuseks, miks me oma toitumissoovituste uuendamisel toetume koostööle Põhjamaadega, võttes sellegipoolest arvesse Eesti sotsiaal-majanduslikku konteksti.

Põhjamaade toitumissoovitused on nüüdseks juba uuendatud, ülevaade ja avaldatud materjalid on saadaval veebilehel www.norden.org/en/theme/tidligere-temaer/themes-2014/nordic-nutrition-recommendation.

Selleks, et saaksime Eesti toitumis- ja toidusoovitusi nimetada riiklikeks soovitusteks, on oluline, et nende koostamise protsess oleks läbipaistev ja sellesse oleksid kaasatud kõik toitumise valdkonnaga seotud osapooled, kelle huvid on deklareeritud.

Uuendamise protsessis lähtutakse rahvusvahelisest heast tavast, Eestis on see protsess avaldatud „Ravijuhendite koostamise käsiraamatus" (www.ravijuhend.ee).

Peamised mõisted

  • Toitumissoovitused (Nutrition Recommendations) – teaduslikel uurimistulemustel põhinevad soovitused toiduenergia, makrotoitainete, vitamiinide ja mineraalainete päevaseks tarbimiseks.
  • Toidusoovitused (Food Based Dietary Quidelines) – toitumissoovitused toiduainete ja roogade kaupa.

Elanikkonnale kommunikeerimiseks kasutatakse erinevaid lihtsustatud mudeleid, nagu toidupüramiid, toiduring, taldrik, valgusfoor.

Kõik Tervise Arengu Instituudi väljatöötatud infomaterjalid, sh toitumisprogramm, tuginevad tõenduspõhistele riiklikele toitumis- ja toidusoovitustele.

Eesti riiklike toitumissoovituste uuendamise töörühma koosolekuprotokollid