Uudised / Esimesed riskirühma kuuluvad isikud said elupäästva ravimiga süstlad

Eelmisel nädalal said esimesed narkootikumide üledoosi ohuga inimesed kätte elupäästva ravimiga süstlad, mille eesmärk on ennetada üledoosidest põhjustatud surmajuhtumeid. Statistika järgi on Eesti narkootikumide mürgitussurmade arvu poolest Euroopas esimesel kohal.

Tegevuskava "Naloksooni kasutamine narkootikumide üledoosidest tingitud surmade ennetamiseks" algatanud Tervise Arengu Instituut lähtus selle väljatöötamisel teiste riikide kogemustest. Instituudi nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova sõnul on tegemist tõenduspõhise meetodiga, mis on mujal andnud väga häid tulemusi.

Üledoosidest tingitud surmade ennetamiseks on kasutusel naloksooniga eeltäidetud süstlad, mida saavad vastavalt ravimiseadusele väljastada vaid arstid. Selleks, et ravimit saaks kasutada sõltuvusprobleemidega inimesed ja nende lähedased, tuleb läbida vastav koolitus.

"Tervise Arengu Instituut on läbi viinud arst-koolitajate koolitused, kes omakorda hakkavad edasi koolitama süstivaid narkootikumide tarvitajaid ja nende lähedasi. Koolitusel õpetatakse, kuidas üledoosi ära tunda ning kuidas manustada üledoosi saanud inimesele naloksooni ja anda esmaabi kuni kiirabi saabumiseni," selgitas Aljona Kurbatova. "Koolituse järel tehakse ka teadmiste kontroll, misjärel antakse koolituse läbinuile ravimiga eeltäidetud süstlad."

Kurbatova sõnul peitubki naloksooni tulemuslikkus selles, et sõltlastel endil oleks see ravim kaasas, et üledoosi korral saaks vastava koolituse saanud sõber või lähedane, kes on sel hetkel kõrval, seda manustada. "Eestis läbiviidud uurimused näitavad, et üle poolte ehk 59% süstivatest narkomaanidest on olnud olukorras, kus nende juuresolekul kaotab keegi üledoosi tõttu teadvuse," lisas Kurbatova. "Meie ülesanne on anda neile võimalus päästa selle inimese elu."

Hetkel on elupäästva ravimiga süstla saanud 12 inimest ning aasta lõpuks võib see arv Tallinnas ja Ida-Virumaal olla kokku kuni 500. Ravimi kuritarvitamise võimalus puudub – süstides naloksooni inimesele, kelle organismis ei leidu opioide, ei ole naloksoonil mingit mõju.

Kui Euroopa keskmine suremusmäär narkootikumide tarvitamise tõttu 15–39-aastaste meeste hulgas on 40 juhtu miljoni elaniku kohta, siis Eestis on see 353 juhtu miljoni elaniku kohta. Surma põhjuste registri andmetel suri Eestis aastatel 1999–2012 narkootikumide tarvitamise tagajärjel kokku 1125 inimest, kellest 89% olid mehed. Eestis on enamik narkootikumide tarvitamisest tingitud surmajuhtudest seotud sünteetiliste opioidide (fentanüüli ja 3-metüülfentanüüli) kasutamisega kaasnevate üledoosidega.

 

Lisainfo:
Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee