Uudised / GAG soovib muuta koolid nädalaga e-sigaretivabaks

Hiljuti tegi Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilasesindus ettepaneku kooli kodukorra muutmiseks, millega keelati koolis e-sigarettide suitsetamine. Nüüd kutsuvad nad teisigi koole nende eeskuju järgima.

"[Meil on] üleskutse kõikidele koolidele: teeme nii, et nädala aja pärast oleksid kõik Eesti koolid e-sigaretivabad. Siis jõuab tegeleda muude teemadega - kuidas on reguleeritud tarvitamine ja ligipääs lastele ning kuidas on käsitletud e-sigarettide suitsetamine avalikus ruumis," rääkis kooli vanematekogu esimees Linnar Viik "Terevisioonis".

Tema kinnitusel üritasid õpilased enne kodukorra muutmist Gustav Adolfi gümnaasiumis e-sigaretti suitsetada nii vahetunnis kui ka tunni ajal.

"Kooli kodukorra muudatusettepanek tuli kooli õpilasesinduse kaudu, kes ütles, et meil on tegemist teemaga," selgitas Viik.

Tema sõnul levivad trendid infoühiskonnas noorte seas niivõrd kiiresti, et koolidele pole aega valitsusele või riigikogule petitsioonide kirjutamiseks. Viik lisas, et ka põhikooli- ja gümnaasiumi seadus lubab direktoril kehtestada koolis kodukord, mida peavad täitma kõik kooli töötajad ja õpilased.

"Enamike koolide kodukorras, kui te loete neid, on keelustatud alkoholi, narkootiliste ainete ja tubakatoodete tarvitamist. Aga e-sigarettide osas on vaja arusaamist, et Eesti koolid peavad olema e-sigaretivabad," ütles Viik.

"Tahaksin näha mõnd ettevõtjat, advokaadibürood või lapsevanemat, kes on valmis minema kohtusse selle tõttu, et nende laste õigusi on rikutud, kui kool on kehtestanud kodukorras e-sigareti keelu ja et midagi nende laste elukvaliteedis on muutunud," jätkas ta.

Viigi arvates tuleb edaspidi reguleerida ka e-sigarettide suitsetamist avalikus ruumis.

"Meil on üles kasvanud põlvkond noori inimesi, kes ei ole avalikus ruumis sellise nähtusega nagu suitsetamine kokku puutunud. Aga nüüd näen ma [e-sigarettide suitsetamist] lastega kinos käies ja mujal avalikus ruumis ning see on asi, mis vajab selgelt hukkamõistu," rääkis Viik.

Lapsevanemate esindajana ei nõustunud ta väitega, et e-sigarettide puhul pole tegemist suitsetamisega. "Angloameerika kultuuris öeldakse, et kui ta näeb välja nagu part ja häälitseb nagu part, siis ta on part," märkis ta, lisades, et isegi kui seade ei sisalda nikotiini ning sellest tuleb välja vaid veeaur, on tegu ikkagi suitsetamisega.

 

Samal teemal ka: 11.10 Tarbija24.ee Gustav Adolfi gümnaasium keelustas e-sigarettide suitsetamise

 

 

MÄRKSÕNAD: e-sigaret suitsetamine