Uudised / Alla kolmandiku Eesti lastest teab, et iga päev tuleb süüa vähemalt viis peotäit pu...

Tänavu septembris viis uuringufirma TSN EMOR Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) tellimusel läbi uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Eestis elavate laste teadlikkusest puu- ja köögiviljade tarbimise olulisuse kohta.

Uuringu valimi moodustasid 501 last vanuses 6–14 aastat. Uuringus osalenud lastest 89% vastas, et neile maitseb enamik puuvilju ja marju. Köögiviljade osas oli positiivsete vastuste hulk mõnevõrra tagasihoidlikum: 68% vastanutest kinnitas, et neile maitseb enamik köögivilju ja 29% vastajatest ütles, et neile maitseb mõni üksik köögivili.

Ainult 31% küsitlusele vastanud lastest teadis soovitust, et iga päev tuleb süüa vähemalt 5 peotäit puu- ja köögilija. Ligi pooled (49%) lastest siiski kinnitasid, et nad on televiisoris, raadios, tänaval, koolis või mujal märganud soovitust süüa 5 peotäit puu- ja köögivilja päevas ning 55% vastajatest väitsid, et nad on proovinud selle soovituse järgi süüa rohkem puu- ja köögivilju (vähemalt 5 peotäit) päevas.

Küsimusele puu- ja köögiviljade tarbimise kohta vastati kõige sagedamini – nii ütles 37% vastajatest – et päevas süüakse umbes 1–2 peotäit puu- ja köögivilja. Soovitusliku viis peotäit puu- ja köögivilja päevas sööb enda kinnitusel ainult 12% vastajatest. Koguni 18% vastajatest kinnitas, et nad tarbivad puu- ja köögivilja mõned korrad nädalas ja ei söö seda iga päev.

„Küsitluse tulemusel võib väita, et jätkuvalt on vajalikud erinevad teavituskampaaniad puu- ja köögivilja igapäevase tarbimise edendamiseks, et tõsta laste teadlikkust ning suurendada puu- ja köögiviljade reaalset tarbimist. Kui Maailma Terviseorganisatsiooni andmete järgi on soovituslik tervislik tarbimiskogus 400–500 grammi päevas, siis Eesti elanikud tarbivad Statistikaameti andmetel viimase kolme aasta keskmisena ca 350 grammi värsket puu- ja köögivilja ning marju päevas," ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus.

Põllumajandus-Kaubanduskoda oli sel nädalavahetusel Tallinnas Saku Suurhallis, osalemas koguperemessil „Laps ja Pere", kus oli avatud köögiviljastend. Messikülastajatele tutvustati Eestis kasvatatavaid puu- ja köögivilju ning jagati messiks valminud töövihikuid „Nämma köögivili" ja „Aastaring aias". Mõlemad töövihikud on mõeldud kasutamiseks-värvimiseks-lugemiseks 5–10-aastastele lastele. Lapsed said stendil lisaks nuputamisele näksida värsket köögivilja, maitsta kohapeal valmistatud porgandimahla ja vaadata multifilme.

Põllumajandus-Kaubanduskoda viib ellu puu- ja köögivilja tarbimise edendamiseks kolm aastat kestvat programmi, mida rahastatakse Euroopa Liidu, Põllumajandusministeeriumi ja Põllumajandus-Kaubanduskoja vahenditest. Kavas on läbi viia rohkesti erinevaid üritusi, mille läbi peaks meie tarbija, eelkõige aga laste ja noorte, teadlikkus köögi- ja puuviljade söömise kasulikkusest tõusma.

 

Lisainfo:
Roomet Sõrmus
EPKK juhataja
tel 520 5857