Uudised / Tervishoiu kogukulud vähenesid aastatel 2009–2011 igas kolmandas OECD riigis

Tervishoiu kogukulud vähenesid aastatel 2009–2011 igas kolmandas OECD riigis, toob välja täna avaldatud OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni) tervisestatistika kogumik „Health at a Glance 2013".

Kulude alanemine on eriti selge just neis riikides, kus majanduskriisi mõjud on olnud kõige tugevamad. Perioodil 2009–2011 oli keskmine aastane vähenemine tervishoiukulutustes ühe inimese kohta suurim Kreekas (11,1%) ja Iirimaal (6,6%), järgnesid Island (3,8%) ja Eesti (3%). Kulutuste kasv aeglustus ka sellistes riikides nagu Kanada (0,8%) ja Ameerika Ühendriigid (1,3%).

Pakutavate tervishoiuteenuste mahu vähenemine ja leibkondade kulutuste kasv mõjutavad paratamatult teenuste kättesaadavust ning enim puudutab see just madalama sissetulekuga elanikkonna gruppe. OECD sõnul võivad sellel olla pikaajalised negatiivsed tagajärjed nii inimeste tervisele kui majanduslikule heaolule.

Võrreldes aasta varasemaga, vähenes 2011. aastal rohkem kui kolmveerandis OECD riikides ennetusprogrammidele suunatud rahastamine ning umbes pooled riikidest kulutasid ennetusele vähem kui 2008. aastal.

Lisaks tervishoiu kogukuludele annab „Health at a Glance 2013" laiema ülevaate tervishoiusüsteemide toimimisest ning inimeste tervisega seotud teemadest OECD riikides.

Esiletoomist väärib fakt, et 2011. aastal ületas keskmine eeldatav eluiga OECD riikides esimest korda 80 aasta piiri. Võrreldes 1970. aastaga on keskmine eluiga kasvanud 10 aasta võrra. Kõige kauem elavad inimesed Šveitsis, Jaapanis ja Itaalias, kus keskmine eeldatav eluiga on tõusnud ligi 83 aastani. Eesti vastav näitaja jäi neile riikidele alla umbes 7 aasta võrra.

Eluea pikenemine ja sündimuse vähenemine süvendavad rahvastiku vananemise protsessi. OECD prognoosi kohaselt moodustab üle 65-aastaste elanike osakaal aastaks 2050 umbes kahes kolmandikus OECD liikmesriikides vähemalt ühe neljandiku riigi elanikkonnast. See esitab tervishoiu- ja hoolekandesüsteemidele suure väljakutse.

Suure surve all on aga ka perekonnad, kes hooldavad oma lähedasi. 2010. aastal oli selliseid üle 50-aastaseid inimesi, kes hooldasid mõnd oma pereliiget, sugulast või sõpra, rohkem kui 15%. Eestis ulatus nende osakaal üle 17%, kusjuures pea kaks kolmandikku neist olid naised.

Tervisestatistika kogumik „Health at a Glance 2013" on kättesaadav OECD kodulehel: http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance.htm

OECD ingliskeelse pressiteatega saab tutvuda siin: www.oecd.org/newsroom/major-brake-in-health-spending-growth-as-governments-cut-budgets-in-the-crisis.htm

 

Lisainfo:
Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee