Uudised / Sotsiaalministeerium ja Kaupmeeste Liit: meie ühine prioriteet on takistada alkohol...

Esmaspäeval arutasid sotsiaalminister Taavi Rõivas ning Eesti Kaupmeeste Liidu esindajad riikliku alkoholipoliitikaga seotud küsimusi. Ühiselt otsustati senisest enam juhtida nii teenindajate kui avalikkuse tähelepanu alkoholi ostul dokumendi küsimise olulisusele, et välistada müük alaealistele. Samuti otsiti võimalusi paigutada kauplustes alkohol teistest kaupadest eraldi.

Sotsiaalminister Taavi Rõivase sõnul on alkoholipoliitika kaks peamist prioriteeti takistada alkoholi kättesaadavust alaealistele ja vähendada alkoholi liigtarvitamist. „Dokumendi küsimine kaupluses on kõige lihtsam viis vältida alkoholi sattumist laste kätte. Et laste teekonnal kaupluses ei jääks ette alkohol, peab see olema müügisaalis paigutatud teistest kaupadest eraldi," lausus Rõivas ja ühtlasi tunnustas kauplusi, kes on ise ette võtnud samme, et takistada alkoholi ja tubaka kättesaadavust.

Neljapäeval valitsuses arutlusel olevas alkoholipoliitika rohelises raamatus on välja toodud üldine põhimõte, et alkoholi tuleks kauplustes tulevikus paigutada teistest kaupadest eraldi või müüjaga teenindusletist. „Kuna Eestis on hinnanguliselt 1700 erineva suurusega toidukauplust ja ühese lahenduse leidmine on keerukas ning kallis, siis otsustasime ühiselt moodustada nii ministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi kui ka kauplejate esindajatest koosneva töörühma. Selle ülesandeks on töötada välja ettepanekud ja juhised alkoholi paigutuse kohta erineva suurusega kauplustes," rääkis Eesti Kaupmeeste Liidu juhatuse liige Kai Realo.

Ühiselt otsustati viia ellu senisest laiaulatuslikum teavituskampaania, mille eesmärk on julgustada alla 30 aastaseid kliente näitama alkoholi ostmisel dokumenti. Sotsiaalminister tegi ettepaneku sõlmida Kaupmeeste Liiduga hea tahte lepe, kus käsitletakse nii ühistegevusi kui ka sektori eneseregulatsiooni küsimusi.Sel neljapäeval on alkoholipoliitika roheline raamat valitsuskabinetis arutelul. Roheline raamat on rahvusvaheline termin dokumendile, mis kajastab arutelu teatavas poliitikavaldkonnas.

 

Lisainfo:
Armo Vask
Sotsiaalministeerium
teavituse peaspetsialist
armo.vask@sm.ee
tel 626 9304, mob 5681 5708