Uudised / ECDC: enamiku multiravimresistentse tuberkuloosi patsientide ravi ebaõnnestub

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (ECDC) värskete andmete järgi väheneb jätkuvalt igal aastal Euroopas tuberkuloosi haigestumine, kuid probleemiks on multiresistentse tuberkuloosi ravi. Vaid üks kolmest patsiendist lõpetab ravi edukalt.

Ravimresistentse tuberkuloosi ohumaade hulka kuulub ka Eesti. Tervise Arengu Instituudi tuberkuloosiregistri andmetel registreeriti Eestis eelmisel aastal kokku 287 tuberkuloosijuhtu, millest 50 ehk iga kuuenda puhul oli tegu tuberkuloosi multiresistentse vormiga (MDR-TB). Multiresistentse tuberkuloosi korral on haigustekitaja resistentne (vastupanuvõimeline) samaaegselt kahe tuberkuloosi põhiravimi suhtes.

Tuberkuloosiregistri juhataja Piret Viiklepa sõnul näitab Euroopa statistika, et oma ravi lõpetab edukalt ainult 34% ravimresistentse tuberkuloosi patsientidest ning enam kui pooled kas surevad, katkestavad ravi või on ravi tulemuseta. «Eestis katkestas 2012. aastal omavoliliselt ravi 29 tuberkuloosi patsienti, neist 10 MDR-TB-ga. Eelmisel aastal oli ravikatkestajaid 17, neist seitse ravimresistentse vormiga,» lausus Viiklepp. Peamine ravikatkestamise põhjus on alkoholi või narkootikumide kuritarvitamine.

2011. aastal tuberkuloosi haigestunutest on neist, kes põdes mitteresistentse tuberkuloosi vormi ja seda esmakordselt, paranenud 85%. Ravimresistentse tuberkuloosi vormiga patsientidest on paranenud 50% ehk pooled, kolm patsienti on veel ravil, seitse surnud ja kaheksa on oma ravi katkestanud. Nende patsientide puhul, kes põevad ravimresistentset tuberkuloosi korduvalt, on ravitulemuse edukus alla poole. Tuberkuloosiregistri juhataja sõnul halvendab ravitulemust ka see, et patsiendid jõuavad ravile liiga hilja. «2011. aastal suri kuus MDR-TB patsienti enne ravi algust või ravi esimesel kuul.»

Viiklepp lisas, et kui tuberkuloosi ei suudeta avastada ja ravida vara ning edukalt, siis ei ole ohus mitte ainult patisentide enda elud, vaid see sillutab ka teed eriti resistentse tuberkuloosi (XDR-TB) levikule, mida on veel raskem ravida. Seetõttu soovitab tuberkuloosiregistri juhataja arsti poole pöörduda kõigil tuberkuloosikahtlusega inimestel, varem tuberkuloosi põdenutel ning tuberkuloosihaigetega kontaktis olevatel inimestel. Kõik uuringud tuberkuloosi suhtes ja tuberkuloosiravimid on haigele tasuta, ilma saatekirjata ega sõltu ravikindlustuse olemasolust.

Tuberkuloos on õhu teel leviv piisknakkushaigus, mis levib kui kopsutuberkuloosi põdev patsient köhib, aevastab või räägib. Üks nakkuslik kopsutuberkuloosihaige võib aastas nakatada 10–15 inimest ning neist 10%-l areneb elu jooksul välja tuberkuloos.


Tuberkuloosipäeva ingliskeelsed materjalid (statistika ja trendid Euroopa riikides, slaidiesitlused).

 

Lisainfo:
Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee