Uudised / Ravimiamet ja Tervise Arengu Instituut alustavad koostööd ravimistatistika avaldami...

Ravimiamet ja Tervise Arengu Instituut (TAI) on sõlminud kokkuleppe andmete vahetamiseks, mille tulemusena hakatakse TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldama ka ravimistatistikat ning apteegistatistikat.

Alates tänasest on andmebaasis kättesaadavad aastate 2006-2010 andmed ravimite kasutamise kohta anatoomilis-terapeutilis-keemilise (ATC) klassifikatsiooni alusel. Apteegistatistikast on avaldatud üld- ja haiglaapteekide käive ning apteekide töötajate arv, mis Ravimiameti kodulehel on olnud kättesaadav alates aastast 2001.

Ravimite kasutamine defineeritud päevadooside arvuna tuhande elaniku kohta ööpäevas (DPD/1000/ööpäevas) on viimase 5 aasta jooksul suurenenud ~19 protsenti. Viimaste aastate majanduslik olukord on mõjutanud ka ravimite kasutamist, millele viitab kasutamise langus 2009. aastal ~3,6% võrra võrreldes 2008. aastaga. Kõige enam kasutatakse defineeritud päevadooside arvu alusel kardiovaskulaarravimeid, tromboosivastaseid aineid ja valuvaigisteid.

Ravimiameti ravimistatistika büroo juhataja Aivi Themas leiab, et selline koostöö on hea näide riigi jaoks vajalikke andmeid koguvate asutuste tegutsemisest ühiste eesmärkide nimel. TAI tervisestatistika osakonna juhataja kt Mare Ruuge sõnul lisandub üks oluline valdkond Eesti rahva tervise tervikpilti, mida TAI tervisestatistika avalik andmebaas soovib oma kasutajatele esitada.

Ravimiameti andmed on kõigile huvilistele kättesaadavad veebiaadressilt http://www.tai.ee/tstua ning leitavad alajaotustest „Ravimistatistika" ja „Tervishoiu ressursid."

TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas on Eesti mahukaim tervisega seotud statistikat koondav veebikeskkond. Hetkel on andmebaasist kättesaadavad andmed muuhulgas tervishoiuteenuse kasutamise, registreeritud haigestumise, tervisekäitumise ja tervishoiu ressursside kohta, millele lisandub nüüdsest ka ravimi- ja apteegistatistika. Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi sihtgrupiks on tervisega seotud valdkondade töötajad ja kõik tervisestatistikast huvitatud inimesed.  

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi täiendamist ja arendamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2013" vahenditest. 


Lisainfo: