Uudised / Uuringu järgi oli mullu novembris Eestis 4395 arsti ja 7428 õde

Uuringu järgi oli mullu novembris Eestis 4395 arsti ja 7428 õde

  • Autor:Tervise Arengu Instituut
  • 21. Oktoober 2014

Tervise Arengu Instituudi tehtud tervishoiutöötajate uuringu järgi töötas 2013. aasta novembris Eestis 4395 arsti ja 7428 õde.

Arstide seas oli kõige enam perearste, anestesioloogia- ja intensiivraviarste ning günekolooge – vastavalt 942, 299 ja 296 arsti.

Kõige vähem töötas arste torakaalkirurgi, kliinilise mikrobioloogi ja kliinilise immunoloogina – neid oli vastavalt 9, 4, ja 3.

Õdede seas oli kõige enam üldõdesid (3405), pereõdesid (1032) ja anesteesia-intensiivraviõdesid (769).) Kõige vähem oli diabeedi- ja geriaatriaõdesid – vastavalt 9 ja 7 õde.

Arstide keskmine vanus oli ligikaudu 51 aastat, õdedel 45.

11% arstidest ja 4% õdedest töötas rohkem kui ühe tööandja juures. Arstide ja õdede keskmine tööaeg varieerub sõltuvalt arsti või õe vanusest, ametist ning asutuse liigist, kus nad töötavad.

Arstide ja õdede töötundide mediaan oli mullu novembris 168 tundi. See tähendab, et pool arstidest või õdedest töötasid antud näitajast ehk 168 tunnist kas rohkem või vähem. Uuringu järgi tegi novembris iga arst keskmiselt 4,1 ja iga õde 5,5 ületundi.

Arstide seas tegid kõige enam ületunde lastekirurgid – keskmiselt 14,1 ületundi ühe arsti kohta. Üks anestesioloogia-intensiivraviarst tegi keskmiselt 11,3, üldkirurg 11,5 ja erakorralise meditsiini arst 8 ületundi. Õdede seas tegid kõige enam ületunde erakorralise meditsiini ja anesteesia-intensiivraviõed – keskmiselt 14,4 ja 8,1 ületundi ühe õe kohta.

Tervishoiutöötajate uuringu raames küsitleti kõik Terviseametis registreeritud tervishoiuteenuse osutajaid, et teada saada töötavate tervishoiutöötajate eriala, amet, lepinguline koormus ja tegelikult töötatud tunnid 2013. aasta novembrikuus.

Uuringu andmed on kättesaadavad Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis ning kodulehel uuringute andmebaasis. Detailsem ülevaade tervishoiutöötajate uuringust on kättesaadav siit.

 

Lisainfo:
Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee