Uudised / Sotsiaalministeerium saatis Laste ja perede arengukava 2012-2020 kooskõlastusringil...

Täna saatis Sotsiaalministeerium "Laste ja perede arengukava 2012-2020" kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks nii ministeeriumidele kui peamistele koostööpartneritele. Arengukavaga saab tutvuda ja oma mõtteid avaldada osalusveebis (www.osale.ee).

Laste ja perede arengukava eesmärgiks on tagada valdkondadeülesed pikaajalised eesmärgid laste ja perede heaolu parandamiseks. Kõige olulisemaks rõhuasetuseks arengukavas on suund ennetusele. Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul aitab läbimõeldud arengukava kaasa sellele, et laste ja peredega seotud küsimusi käsitletaks ühtsest visioonist lähtuvalt ja järjepidevalt. "Arengukavas rõhutatakse ennetuse ja varase sekkumise tähtsust," ütles minister. "Tänasel lastekaitsepäeval tahan südamele panna, et lapse vajaduste märkamine ning tema aitamine algab meist endist. Igaüks saab aidata kaasa sellele, et lapsed saaksid kasvada turvalises elukeskkonnas," lisas minister.

Sotsiaalministeerium paneb kõigile inimestele südamele, et abivajavast lapsest on kohustus teatada ning selleks on riigis loodud lihtne võimalus - lasteabitelefon 116 111.

"Laste ja perede arengukava 2012-2020" koostamist alustas Sotsiaalministeerium 2010. aasta septembris. Arengukavas käsitletakse positiivset vanemlust, lapse õigusi ja lastekaitset, perede majanduslikku toimetulekut ning töö-, pere- ja eraelu ühitamist. Arengukava raames jätkatakse tööd uue lastekaitse seaduse koostamisega, käivitatakse väärkoheldud laste diagnostikasüsteem ning kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöö toetamiseks luuakse laste ja perede nõuandekeskused. Käsile võetakse mahuka peretoetuste ja teenuste kontseptsiooni „rohelise raamatu“ koostamine, töötatakse välja peresõbraliku tööandja tunnistus ning arendatakse lapsehoiuvõimalusi. Palju rõhku pannakse elanikkonna teadlikkuse tõstmisele ning spetsialistide pädevuse arendamisele.

Sotsiaalministeerium alustas laste ja perede arengukava koostamist möödunud aasta septembris. Arengukava koostamisse panustasid muuhulgas Haridus-ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Rahandusministeerium, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium. Lisaks neile paljud laste ja perede heaolu eest seisvad organisatsioonid, erialaliidud, teadusasutused, eri valdkondade eksperdid jt. Eraldi toimusid arutelud ja töötoad noortega. Otseselt oli arengukava koostamisse kaasatud üle saja eksperdi.


Lisainfo:

  • Helena Nõmmik
  • Sotsiaalministeerium
  • Pressiesindaja
  • helena.nommik@sm.ee
  • 6269 321
  • 53 304 974