Uudised / Tervise Arengu Instituudis arutleti, kuidas lõpetada tuberkuloosiepideemia

Maailma Terviseorganisatsioon on võtnud eesmärgiks kaotada 2035. aastaks maailmast tuberkuloosiepideemia. Kas tuberkuloosivaba Eesti on unistus või saavutatav eesmärk, arutati tänasel rahvusvahelisel tuberkuloosipäeval Tervise Arengu Instituudis.

Kuigi tuberkuloosilevikus ja -ravis on viimastel aastatel toimunud märkimisväärne areng paremuse suunas, on see endiselt üks enam ohvreid nõudev nakkus maailmas. Euroopas registreeriti 2013. aastal ligi 65 000 tuberkuloosi haigusjuhtu.

Eesti tuberkuloosiregistri juhataja Piret Viiklepa sõnul on registreeritud tuberkuloosijuhtude arv Eestis olnud alates 2000. aastast languses ning vähenenud 812 juhult 246 juhuni eelmisel aastal. „Kuid tuberkuloosihaigete arv 100 000 inimese kohta on meil siiski üle kahe korra kõrgem kui Põhjamaades," lausus Viiklepp.

Ta lisas, et Eesti tuberkuloosiepideemia omapäraks on üks kõrgemaid ravimresistentsete tuberkuloosijuhtude (M/XDR-TB) osakaale Euroopa Liidus ja Eesti on kuulutatud ravimresistentse tuberkuloosi ohumaaks. „Igal viiendal ja üle poolte varem ravi saanud tuberkuloosihaigetest on ravimresistentsed tuberkuloosivormid."

Eestis on ka suur kaksikdiagnoosiga ehk HIV-positiivsete tuberkuloosihaigete osakaal – aastatel 2007–2014 vastavalt 9 kuni 15,6 protsenti tuberkuloosihaigetest.

Viiklepa sõnul tuleb Eesti tuberkuloosivabaks muutmisel jätkata seniste tegevustega, kuid peame senisest tõhusamalt lisaks patsientide terviseprobleemile lahendama ka sotsiaalseid probleeme ning võimalusel pakkuma abi erinevate murede lahendamisel ühes kohas.

„Lisaks on meie järgmiste aastate eesmärgiks tuberkuloosi võimalikult vara avastatud juhtude osakaalu tõstmine ning tuberkuloosihaige kontaktsete väljaselgitamise ja tervisekontrolli kutsumise korra loomine," lisas Viiklepp. „Tuberkuloos on õhu teel leviv piisk-nakkushaigus ning üks nakkuslik kopsutuberkuloosihaige võib aastas nakatada 10–15 inimest. Eelkõige on ohustatud haige perekond, töökaaslased, tutvusringkond".

Maailma Terviseorganisatsiooni prognoosi kohaselt langeb tuberkuloosi haigestumine praegu kaks protsenti aastas, kuid olemasolevaid teenuseid optimeerides oleks võimalik saavutada 10 protsenti langust aastas.

Ülevaade tuberkuloosist Euroopas, sh riikide profiilid (inglise keeles): http://ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1278

 

Lisainfo:
Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee