Uudised / Tervise Arengu Instituut hakkab uurima noorte teadmisi ja käitumist HIV-i teemal

Tervise Arengu Instituut viib sel kevadel viiendat korda läbi üle-eestilist uuringut „HIV-temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas", mis hõlmab 14–29-aastaseid noori.

Uuringu eesmärk on saada regulaarne ülevaade noorte riskikäitumise tasemest ja seda mõjutavatest teguritest. Käsitlemist leiavad teemad on teadmised ja väärarusaamad seoses HIV-i levikuteedega, suhtumine HIV-i nakatunud inimestesse, seksuaaleluga alustamine ja seksuaalpartnerid, kondoomi kasutamine ja sellega seotud hoiakud ning sõltuvusainete tarvitamine.

14–18-aastaste puhul toimub andmete kogumine koolide külastamise käigus. Kokku osaleb uuringus 48 kooli üle Eesti. Täname kõiki koole, kes andsid oma nõusoleku uuringus osaleda.

Kolmele tuhandele 19–29-aastasele noorele saadetakse kirja teel personaalne uuringukutse. Seni on olnud võimalik ankeeti täitsa elektrooniliselt, mis on lihtsaim ja kiireim viis. Järgmisel nädalal saadetakse osalejatele ka paberankeet.

Tervise Arengu Instituut palub kõigil, kes on saanud noorteuuringu kutse, leida aega küsimustele vastamiseks ja uuringus osaleda. Mida rohkem inimesi osaleb, seda täpsem on ülevaade olukorrast Eestis.

Uuringutulemusi kasutab Tervise Arengu Instituut HIV-i ja seksuaaltervisevaldkonna tegevuste paremaks planeerimiseks.

Uuringu tulemuste põhjal valmib raport 2016. aasta alguseks.

Varasemate uuringute tulemustega saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi kodulehel uuringute andmebaasis. Eelmine uuring toimus 2010. aastal.

 

Lisainfo:
Liilia Lõhmus
Tervise Arengu Instituudi analüütik
liilia.lohmus@tai.ee

Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee