Uudised / Eesti Tervisedenduse Ühing valis aasta tervisesõbraks 2015 näitleja Henrik Kalmeti ...

Eesti Tervisedenduse Ühing valis aasta tervisesõbraks 2015 näitleja Henrik Kalmeti ning aasta tervisedendajaks 2015 Imbi Jäe ning Vilma Tikerpuu.

7. aprill on ülemaailmne tervisepäev, mis tunnustab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) loomist ning pakub võimaluse igal aastal tõsta päevakorda globaalse tähtsusega terviseteemasid.

Tervisedenduse praktikutest ja teaduritest koosnev Eesti Tervisedenduse Ühing tunnustab aasta tervisesõbra tiitliga avaliku elu tegelast, kes on oma tegevusega toetanud ja tähtsustanud rahva tervist. Aastal 2015 valiti aasta tervisesõbraks Tallinna Linnateatri näitleja Henrik Kalmet.

Henrik Kalmet on eesti noor ja andeks näitleja, kes julgeb asju välja öelda. Henrik Kalmet on pildil suurepärastes lavastustes, kinolinastustes ja telemaastikul ning pälvinud tähelepanu ja tunnustust nii kultuurikriitikutelt kui ka noorelt kultuuritarbijalt. Kalmet on endale selgelt teadvustanud, et tema kui kuulus ja noorte hulgas populaarne inimene võib kujundada noorte suhtumist tervisekäitumisse – olla arvamusliider. Henrik ütleb: „Meie kõigi võimuses on mõjutada oma sõpru mitte jooma. Nii saame tegelikult kõik trendiloojad olla ja positiivset eluviisi massidesse viia." Seda sõnumit ta levitab, käies lahkelt esinemas ja algatades avalikke alkoholi liigtarvitamise ennetamise kampaaniaid. Henrik Kalmet on eeskujuks noortele oma positiivse ellusuhtumise ja iseseisva kriitilise mõtlemise poolest.

Aasta tervisesõbra tiitliga on varasemalt tunnustatud Evelin Ilvest, Arnold Rüütlit, saadet Ringvaade, kontserni G4S ja dr Merike Martinsoni.

Eesti Tervisedenduse Ühing tunnustab maailma tervisepäeval tervise edendajaid seitsmendat korda. 1995. aastal loodi maakondadesse tervisedendajate võrgustik, seega täitub paikkondlikul tervisedendusel 20. aasta. Täpselt nii kaua on seda tööd teinud Imbi Jäe Saare maavalitsuses ja Vilma Tikerpuu Hiiu maavalitsuses.

Imbi Jäe omab õendusalast kõrgharidust. Tänu tema aktiivsele hoiakule ja tervislike eluviiside propageerimisest tulenevatele vaadetele on Saare maakonnas toimunud aasta-aastalt üha enam tervisedenduse valdkonda tutvustavaid ettevõtmisi, läbi viidud erinevaid kampaaniaid ning koolitusi. Imbi Jäe eestvedamisel on maakonnas edukalt toimiv tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustik. Maakonna tervisedendaja algatusel ja juhtimisel on koostatud maakonna terviseprofiil, samuti on see olemas enamikul kohalikest omavalitsustest, millele toetudes on alustatud mitmete projektidega. Neist üks, Kuressaare linna poolt läbi viidud "Tööealised (kures)saarlased tervemaks ja liikuvamaks", pälvis sel aastal Saaremaal tunnustuse "Aasta tervisepanus". Imbi käivitas saarel ülipopulaarse kampaania "Kõik mehed kokkama", ta huvitub väga ka töökeskkonna teemadest. Imbi väärtustab oma kolleegide ja koostööpartnerite panust, sest üksi tervisedendust teha ei saagi.

Vilma Tikerpuu, kes on hariduselt õpetaja, on Hiiumaal legendaarne. Ta käivitas Hiiumaal Südametoa (1996–2013), kus külastajate arv oli keskmiselt 1500 inimest aastas ja mis oli väga populaarne üle Eesti. Südamenädalat, millest võtavad osa lapsed alates lastesõimest kuni eakateni, peetakse 1996. aastast. Vilma on 15 aastat korraldanud maakonnas noorte hulgas väga populaarset narkoennetuskampaaniat Narko – ei!, mis toimub koostöös Eesti parimate narkopolitseiametnike ja Wismari haigla narkoloogidega. Vilma eestvedamisel on koostöös Eesti nahaarstidega korraldatud aastaid melanoomipäeva, kus nahaarste (kes on transporditud mandrilt) külastab pea 250 inimest. Vilma Tikerpuu on SA Hiiumaa Haigla nõukogu esimees aastast 2007. Selle aja jooksul on toimunud Hiiumaal suured arendused – ehitati välja Eesti parim helikopteriplats, väga hea koostöö on olnud USA suursaatkonnaga, kelle toetusel renoveeriti kirurgia osakond, välja on ehitatud hooldushaigla ja kaasaegne taastusraviosakond, Jõulutunneli abiga osteti kompuuter-tomograaf. Vilma Tikerpuu on Hiiumaal tuntud ka kui varakevadest hilissügiseni meresujuja.
Eestimaa suurimad saared – Hiiumaa ja Saaremaa on Eesti turvalisimad paikkonnad.

 

Lisainfo:
Ülle Laasner
Eesti Tervisedenduse Ühingu juhatuse liige
laasner@gmail.com
mob 528 4090
www.tervis.ee