Uudised / Tallinnas kogunevad 29. mail Euroopa riikide esindajad, et arutada HIV-i testimise ...

Eksperdid ja esindajad Euroopa Komisjonist, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusest (ECDC), Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa esindusest, rahvatervise instituutidest, ülikoolidest ning kodanikuühendustest üle Euroopa kogunevad sel nädalal Tallinnas, et arutada HIV-i testimise strateegiaid.

Kuna HIV-ga inimeste arv kasvab pidevalt ja paljud ei ole teadlikud, et nad on nakatunud, on HIV testimise strateegiate tõhustamine oluliseks prioriteediks. Lisaks sellele, et teadmatus nakatumisest soodustab nakkuse levikut, suurendab hiline diagnoosimine ka HIV-iga inimeste haigestumist ja suremust. Eesti on Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide seas uute HIVi juhtude arvu poolest esimese viie hulgas (23,5 juhtu 100 000 elaniku kohta üldelanikkonna seas).

Kohtumine toimub OptTEST projekti raames, kuhu on kaasatud 10 riiki, sh Eesti. 2014. aasta juunis käivitunud projekti „HIV-i testimise ja ravile suunamise optimeerimine Euroopas" (Optimising Testing and Linkage to Care for HIV Across Europe ehk OptTEST) eesmärk on pidurdada jätkuvat HIV-i epideemiat. Projekti rahastab Euroopa rahvatervise programm.

Projekti käigus loovad teadlased uusi lahendusi ja hindamise meetodeid, et tõhusalt reageerida HIV-i hilisele diagnoosimisele ning edendada õigeaegset ravi ja hoolekannet.

Eesti koostööpartneriks projektis on Tervise Arengu Instituut, kelle eestvedamisel hinnatakse projektis, millised HIV-testimise strateegiad on kulutõhusad, rakendatakse HIV-nakkuse indikaatorhaigustepõhist testimist neljas Eesti perearstikeskuses, kogutakse andmeid HIVi ravi ja hoolekandega hõlmatuse kohta ning selgitatakse välja takistused HIV testimiseks.

 

Lisainfo:
Kristi Rüütel, Tervise Arengu Instituudi vanemteadur, kristi.ruutel@tai.ee, tel 659 3955
Dorthe Raben, OptTEST projektijuht, dorthe.raben@regionh.dk, tel +45 6170 8260
http://www.opttest.eu/

OptTEST       

EU flag and co-funded by health programme