Uudised / Tervise Arengu Instituut kutsub kandideerima vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ gr...

Tervise Arengu Instituut otsib grupijuhte vanemlusprogrammi „Imelised aastad" läbiviijaks.

Tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad" eesmärk on aidata vanematel arendada tõhusaid toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja toime tulla laste erinevate käitumisprobleemide ja arenguküsimustega. Uuringutest on selgunud, et programmi rakendamise järgselt suureneb lastel sotsiaalne kompetentsus, probleemide lahendamise oskus, eakaaslastega suhtlemise ja enesekehtestamise oskus. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ja antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine, koolist välja langemine.

Grupijuhi peamised tööülesanded on:

  • koolituste läbiviimine lastevanematele koostöös teise grupijuhiga (üks kord nädalas 2 tundi)
  • koolituste ettevalmistamine ja lastevanemate toimetuleku hindamine
  • lastevanemate nõustamine uute oskuste omandamisel koolitustevälisel ajal (kuni 8 tundi nädalas)
  • supervisioonides osalemine ja koolituste lindistuste läbiarutamine superviisoriga

Täpsema info kandideerimise eelduste ja vajalike dokumentide kohta leiab siit.

Vanemlusprogrammi grupijuhtide konkursil valitakse soovi avaldanute seast 12 kandidaati, kes läbivad tasuta Preschool Basic alaprogrammi grupijuhi koolituse. Koolituse viib läbi „Imelised aastad" programmi litsentseeritud mentor ja koolitus toimub inglise keeles.

Grupijuhtide koolitus toimub 6.–9. oktoobrini 2015 Tallinnas.

Kandideerimise dokumendid palume saata hiljemalt 23. augustiks 2015 e-posti aadressile ly.kasvandik@tai.ee.

Lisainfo vanemlusprogrammi kohta: