Uudised / KiVa programmi teist aastat kasutanud koolides vähenes ka kiusajate hulk oluliselt

Soomes välja töötatud KiVa programm aitab kiusamist oluliselt vähendada ka teistes riikides, sh Eestis. Näiteks õnnestus Eestis programmi kasutanud koolides juba esimese 8 kuuga kiusu all kannatamist vähendada üle 17% ning ohvrite protsendi langus jätkus ka teisel rakendamise aastal. 2015. aasta kevadeks oli programmi 2 aastat kasutanud koolides näha ka kiusajate hulga olulist vähenemist.

12. septembril 2015 esitles Tartu Ülikooli õppejõud ja SA Kiusamisvaba Kooli programmijuht Kristiina Treial Portugalis 17. Euroopa Arengupsühholoogia konverentsil (European Conference on Developmental Psychology) Soomes välja töötatud KiVa kiusuvastase programmi seniseid tulemusi ja kogemusi Eestis. Konverentsil tutvustasid oma tulemusi veel ka Soome teadlased ning uurijad Itaaliast ja Hollandist, kus on samuti KiVa programmi katsetustega alustatud. „Ettekannete põhjal võib öelda, et KiVa aitab kiusamist olulisel määral vähendada ka teistes riikides peale programmi sünniriigi Soome," selgitas Kristiina Treial.

„Näiteks õnnestus Eestis juba 2013/2014. pilootaastal kiusamise all kannatamist vähendada üle 17% ning ohvrite protsendi langus jätkus ka teisel rakendamise aastal. Eriti hea meel on aga selle üle, et teise KiVa-aasta lõpuks oli mõju-uuringu põhjal näha ka kiusajate hulga olulist vähenemist," lisas Kristiina Treial.

„Ka õpetajatelt kogutud tagasiside näitab, et KiVa programm on Eesti koolidele igati sobilik. Peamine väljakutse peitub korralduslikes küsimustes, samuti vajab hulk õpetajaid suuremat kindlustunnet programmielementide kasutamisel," täiendas SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. „Seega me jätkame KiVa programmi kohalikele oludele sobivamaks kohandamist ning tulemuste regulaarset hindamist."

Konverentsil tutvustati veel ainulaadseid uuringuid nii eelnevalt nimetatud KiVa programmi kui ka Norras juba üle 30 aasta kasutatud Olweuse kiusuvastase programmi pikaajalistest mõjudest. „Muuhulgas leiti, et koolid, kes on küll kunagi kiusuennetusprogrammi kasutamist edukalt alustanud, ent selle mingil põhjusel katki jätnud, langevad kiusutasemelt umbes 2 aastaga tagasi riigi keskmisele tasemele," selgitas Kristiina Treial. „Koolid, kes jätkavad programmi kasutamist, näitavad aga jätkuvalt stabiilselt madalamat taset."

„Seda enam on selge, et kiusamise vähendamine vajab järjepidevat ja süstemaatilist tööd nii ennetus- kui sekkumistegevuste näol ning meie huvi on seda tuge KiVa programmi näol Eesti koolidele jätkuvalt pakkuda," sõnas lõpetuseks tegevjuht Toomesaar.

2015/2016. õppeaastal kasutab KiVa programmi 32 kooli üle Eesti, jõudes nii üle 6500 õpilaseni. Veel 7 kooli kokku umbes 1500 õpilasega teeb ettevalmistusi, et programmi kasutamisega alustada järgmisel, so 2016/2017. õppeaastal.