Uudised / Tervise Arengu Instituut alustab alanud aastast tervisekuude traditsiooni

Tervise Arengu Instituut alustab sellest aastast tervisekuude traditsiooni, mis on mõeldud abiks tööandjatele tervist toetavate tegevuste elluviimiseks.

Tervisekalendris on üheksa kuud jaotatud erinevate terviseteemade vahel. Teemade jaotus lähtub aastarütmi terviseriskide, tervisetähtpäevade ja Tervise Arengu Instituudi korraldatavate traditsiooniliste kampaaniate toimumise ajast. Nii on jaanuari teemaks vigastuste ennetamine, fookusega libedal kukkumistel. Veebruari teemaks on vähiennetus, märtsis pööratakse tähelepanu sõltuvustele ning aprillis südametervisele jne.

Tervisekuul osalemise ulatuse ja viisid saab iga organisatsioon ise valida. „Selleks võib olla töötajate põhjalikum teavitus, neile aktiivse osalemise võimaluste pakkumine, uute oskuste õpetamine, heade kogemuste jagamine või muu tervist toetav tegevus," selgitas Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Külli Luuk.

Tervise Arengu Instituut pakub igal kuul temaatilisi materjale ja teavet. „Lisaks tutvustavad igal teemakuul koostööpartnerid töökoha tervisedenduse võrgustiku liikmete seast oma teadmisi ja kogemusi vastavate teemade käsitlemisel organisatsioonides," lausus Luuk.

Jaanuari teemaks on vigastuste ennetamine, täpsemalt on fookuses kukkumised libedal pinnal. Kukkumisega seotud tööõnnetused toovad igal aastal kaasa suure tervisekao. Nii registreeriti 2015. aastal Tööinspektsiooni poolt kukkumisi 890 korral, neist samal tasapinnal 577. Kukkumised leiavad sageli aset kiirustamisel või halbade asjaolude kokkulangemisel, kuid paljusid neist oleks võimalik ära hoida.

Teemakuude materjalidega on võimalik tutvuda siin

Töökoha tervisedenduse võrgustik Eestis on tegutsenud kümme aastat. Võrgustikku kuulub praegu 236 asutust ja ettevõtet ning see hõlmab ligemale igat kümnendat tööhõives osalejat.

 

Lisainfo:

Külli Luuk
Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist
tel 659 3968
kylli.luuk@tai.ee

Maris Jakobson
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik
tel 659 3906, mob 5302 2737
maris.jakobson@tai.ee