Uudised / Tervise Arengu Instituudi tervisekalender keskendub jaanuaris vigastuste ennetamise...

Tervise Arengu Instituut alustas tänavu jaanuarist tervisekuude traditsiooni, mis on mõeldud abiks tööandjatele tervist toetavate tegevuste elluviimisel.

Tervisekalendris on üheksa kuud jaotatud erinevate terviseteemade vahel. Jaanuari teemaks on vigastuste ennetamine, täpsemalt on tervisekuu fookuses kukkumised libedal pinnal.

Kukkumisega seotud tööõnnetused toovad igal aastal kaasa suure tervisekao. Nii registreeriti 2015. aastal Tööinspektsiooni poolt kukkumisi 890 korral, neist samal tasapinnal 577. Kukkumised leiavad sageli aset kiirustamisel või halbade asjaolude kokkulangemisel, kuid paljusid neist oleks võimalik ära hoida.

Tervise Arengu Instituut pakub igal kuul temaatilisi materjale ja teavet. Lisaks tutvustavad igal teemakuul koostööpartnerid töökoha tervisedenduse võrgustiku liikmete seast oma teadmisi ja kogemusi vastavate teemade käsitlemisel organisatsioonides.

Töökoha tervisedenduse võrgustik Eestis on tegutsenud kümme aastat. Võrgustikku kuulub praegu 236 asutust ja ettevõtet ning see hõlmab ligemale igat kümnendat tööhõives osalejat.

Tutvu teemakuu materjalidega: