Uudised / TAI hakkab modelleerima HIVi nakatunute osakaalu

Tervise Arengu Instituut (TAI) asub sel aastal modelleerima HIVi nakatunute tegelikku arvu ja veel diagnoosimata HIVi nakatunute osakaalu.

Toetamaks HIV valdkonna poliitikakujundamist, on TAI-l kavas sel aastal modelleerida elus olevate HIVi nakatunute tegelikku arvu ning veel diagnoosimata HIVi nakatunute osakaalu, kasutades selleks ECDC loodud mudelit. ECDC koos UNAIDSiga on projekti, kus riikide andmeid kasutatakse nakatunute hinnangulise arvu mudeldamiseks kahe erineva meetodiga.

Samuti on selle aasta plaanides hinnata HIVi nakatunute arvu, kes on Eestis saanud tervishoiuteenuseid (mis võimaldab täpsustada tegelikku HIVi nakatunute arvu epideemia algusest), samuti kasutamata jäänud võimalusi HIVi varaseks diagnoosimiseks, HIV-testimise juhise senist rakendamist, patsientide kaasatust HIViga seotud tervishoiuteenustes ja ravis, HIV-i nakatunute surmade arvu ja surmapõhjuseid ja HIVi nakatunute kaasuvate haiguste esinemist (eelkõige B-ja C-hepatiit). 

Analüüside läbiviimiseks teeb TAI koostööd nii Eesti Haigekassa kui Terviseametiga.