Uudised / Lasteaiad ja koolid leiavad nüüd terviseinfo.ee-st toitlustusteenuse hankedokumenti...

Terviseinfo.ee pani üles koolide ja lasteaedade jaoks hankedokumentide näidised abimaterjaliks toitlustusteenuse pakkuja leidmisel.

Dokumendid koosnevad neljast peatükist.

  1. Nõuded pakkumusele: mis on need vajalikud dokumendid ja lisad, mida toitlustusteenuse pakkujad peavad oma pakkumuses esitama
  2. Eduka pakkumuse väljaselgitamine: valem ja hindamiskriteeriumid, mis aitavad eduka pakkumuse väljavalimisel
  3. Nõuded menüüle: näidisloetelu nõuetest, millega toitlustusteenuse pakkuja peab arvestama
  4. Täiendavad nõuded menüüle

Pakkumuste näidistele