Valdkonnad / Toitumine

Siit leiad näidised, mida saavad koolid või lasteaiad aluseks võtta, kui on vaja läbi viia riigihange toitlustusteenuse pakkuja leidmiseks.

Dokumendid koosnevad neljast peatükist.

1) Nõuded pakkumusele: mis on need vajalikud dokumendid ja lisad, mida toitlustusteenuse pakkujad peavad oma pakkumuses esitama
2) Eduka pakkumuse väljaselgitamine: valem ja hindamiskriteeriumid, mis aitavad eduka pakkumuse väljavalimisel
3) Nõuded menüüle: näidisloetelu nõuetest, millega toitlustusteenuse pakkuja peab arvestama
4) Täiendavad nõuded menüüle

 

Pakkumuse näidis - lasteaiad

Pakkumuse näidis - koolid