Valdkonnad / Toitumine

Lisalugemist

  • 16. Veebruar 2022

Eesti infoallikad

Projekti FOODWEB foodweb.ut.ee eesmärk on näidata seoseid inimese (tervise), toidu kvaliteedi ja keskkonna vahel. Selleks koostati temaatilised veebirakendused, õppematerjalid ja muud publikatsioonid. Materjale saavad kasutada nii õpetajad kui õpilased, tarbijad ja ka spetsialistid.

Toitumine on tihedalt seotud ka toiduohutusega. Toidukäitlejate abistamiseks toiduohutuse valdkonnas on teadmussiirde pikaajalise programmi raames loodud veebikeskkond toiduteave.ee, mis koondab toiduohutusega seotud teaduse, õigusaktide ja oskuste teavet.

Rahvusvahelised infoallikad

Spetsialistidele suunatud infot toitumise valdkonna kohta leiad Euroopa Toidunõukogu (EUFIC) veebilehelt.

Ülekaalulisuse põhjuse ja ennetamisega seonduvat infot leiad The European Association for the Study of Obesity veebilehelt.